It-kvinner lavest lønn

It-kvinner lavest lønn

Kvinner i it-sektoren har på alle nivåer langt dårligere lønn enn sine mannlige kolleger, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Heltidsansatte i it-sektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35.000 kroner, viser tallene fra SSB.

Sammenlignet med samme tidspunkt i 2002 hadde it-ansatte fått en lønnsvekst på 1.300 kroner eller 3,8 prosent det siste året. Hos SSB utgjør it-sektoren it-relaterte næringer i varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting og samferdsel.

Kvinner lavere lønn

Statistikkene fra SSB viser at kvinner i it-sektoren konsekvent har langt lavere lønn enn sine mannlige kollegaer. Det gjelder fra lederstillinger og ned til de dårligst betalte jobbene.

Den gjennomsnittlige månedsinntekten for kvinner i lederstillinger i it-sektoren er 42.600 kroner, menn har ca. 51.000 kroner. I gruppen SSB kaller akademiske yrker har ligger mennene på et snitt på ca. 40.000 kroner, mens kvinnene har 34.900 kroner i måmedslønn. I salgs- og serviceenheter har kvinnene 24.100 kroner i snittlønn, gutta har rundt 27.000.

Flest konsulenter

Konsulentvirksomhet utgjør den største andelen av it-sektoren, hvor heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37600 kroner, en økning på 400 kroner eller 1,2 prosent fra 2002.

I telekommunikasjon utgjorde tilsvarende månedslønn 36.000 kroner, en økning på 2.000 kroner eller 5,8 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i it-varehandel en månedslønn på 31.900 kroner, en økning på 800 kroner eller 2,5 prosent, skriver SSB i sin omtale av lønnsstatistikken.

Lønnsom utdanning

En tredel av alle heltidsansatte i it-sektoren har inntil 4 års universitets- og høgskoleutdanning. Månedslønna for denne gruppen utgjorde om lag 38.500 kroner i 3. kvartal 2003. Langtidsutdannende med mer enn 4 år på høgskole eller universitet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 44.200 kroner. Til sammenligning hadde ansatte med utdanning fra videregående en månedslønn på 30.800 kroner.

SSB forteller at statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 37.907 heltidsansatte per 3. kvartal 2003. SSB anslår at sysselsettingen for it-sektoren var 86.863 personer i 2002.