It-ledelsens utfordring

It-ledelsens utfordring

Leder i Computerworld 26, 20. august 2004.
Ikke den, ikke den, men Denja er et av de kjente slagordene til Rieber & Søn.

"Ikke den, men den, ja", er it-ledelsens store utfordring. "Ikke den" peker på it-avdelingen, 8den, ja8 henviser til partneren som overtar it-avdelingens daglige tjenester.

Utsetting av tjenester, selv avanserte it-tjenester synes å friste. De seneste årene har det vist seg at det er mulig å kutte kostnader uten at det daglige har lidd.

It er nødvendig, men gir ikke klare fortrinn. Leverandører av outsourcingstjenester har i over 20 år hevdet at det er mulig å kutte kostnadene.

Stadig oftere slår det til. Rieber & Søn er i ferd med å inngå den endelige avtalen med IBM.

Tjenesteavtaler har bidratt til at kundene kan se hva som leveres, hva det koster, og leverandøren kan lære hva som kreves. Derfor er utsetting av it høyt på agendaen til ansvarlige ledere.

En av konsekvensene er at it-avdelingene i de store organisasjonene har sluttet å ansette. Ny teknologi og nye utfordringer utsettes.

It-avdelingen må derfor slåss for å overleve. Å følge med på utviklingen og de daglige utfordringene er en forutsetning, å selge sine tjenester en nødvendighet.

Fortrinnet til it-avdelingen er at de kan to fag, it og virksomheten som system. Ulempen til utsettingspartneren er den ikke kan virksomheten. Den har derfor vanskelig for å kombinere behov med teknologi.

Mange virksomheter som har satt bort it, oppdager at de må bygge seg opp igjen på it slik at de kan formulere behovene sine overfor sin utsettingspartner.

Skal it-avdelingen overleve er det felleskompetansen it/bedrift de må markedsføre. Utsetting av nettverkstjenester er et godt sjakktrekk.