It-ledere ringer ikke

It-ledere ringer ikke

Sjefer i it-bransjen får flere epost-meldinger enn ledere i andre bransjer. Men de bruker telefonen sjeldnere.
Produktiviteten til it-selskaper kan bli alvorlig svekket av overbelastning fra epost, hevder Xerox Global Services. Bakgrunnen er en undersøkelse selskapet har foretatt blant

500 ledere fra flere industrier. Undersøkelsen viser at ledere fra it-industrien er mer avhengige av e-post i forretningsvirksomheten enn andre sektorer. Dette belaster både de ansattes produktivitet og serverkapasiteten, men aller mest selskapenes konkurranseevne, mener Xerox.

It-ledere hadde det høyeste antall eposter i innboksen sin. Gjennomsnittlig hadde folk denne bransjen 900 epost-meldinger, noe som er halvannen gang så mye som andre. Den enkelte it-ansatte mottar 90 meldinger hver dag. Ser en alle branjer under ett, er gjennomsnittet 49.

Telefonvegring

-- Resultatene i undersøkelsen indikerer motvilje blant IKT-ledere til å bruke telefonen, selv når det ville være mer naturlig, sier direktør for Xerox Global Services, Bjørn Huseby.

77 prosent av respondentene sa at når de kontaktet mennesker, enten internt eller eksternt, er det lettere å nå fram med epost.

På den annen side bruker flere av it-selskapene samarbeidsverktøy, noe som fører til at bare 20 prosent av epostene i innboksen hadde vedlegg. Gjennomsnittet er 35 prosent.

-- Epost er en enkel og bekvem teknologi, men man kan ofte jobbe mer effektivt ved å ta en kort telefonsamtale, eller å bruke elektroniske samarbeidsverktøy for å dele informasjon som ellers ville ha blitt distribuert med e-post, sier Huseby.