It-ledigheten har gått ned 21 prosent

Ledigheten er redusert med en femdel, og det er 71 prosent flere ledige it-stillinger enn for ett år siden.

Det var i utgangen av september 1.680 registrerte arbeidsledige i ikt-yrker. Det er 21 prosent færre it-ledige nå, sammenliknet med samme tidspunkt for ett år siden, forteller Hans Kure, analysesjef ved Aetat Arbeidsriektoratet.

- Nedgangen i ledighet har forsterket seg de siste månedene, og den er sterkere for ikt-yrkene enn gjennomsnittet, sier Kure.

Flere jobbskifter

Selv om nedbemanningene har vært mange de siste ukene, er det også svært mange ledige it-stillinger. Det er flere som skifter jobb når arbeidsledigheten er lav.

- Det er langt flere ledige stillinger enn før. Vi hadde i september 478 ledige jobber, som er 71 prosent flere enn på samme tid i fjor, sier Kure.

Aetat registrer ledige i yrkeskategoriene systemutvikler, programmerer, dataingeniør og datatekniker. Det foreligger ikke klare tall med hensyn til geografi, alder eller utdanning.

Stadig fornyelse

Det kan virke pussig at ledigheten går ned og at det er flere ledige stillinger enn på lenge. Men mange av selskapene som nå sier opp eller nedbemanner, gjør det for å kune tilby kompetansen som faktisk etterspørres. Få måneder etter en kuttrunde kan det komme en solid runde med nyansettelser.

Et eksempel er konsulenthuset Accenture, som i løpet av det kommende året trolig skal ansette rundt hundre personer i løpet av det kommende året, kort etter en nedbemanningsrunde.

For å være aktuell arbeidssøker må kompentansen oppdateres ofte, tror kommunikasjonsdirektør Eirik Andersen i Accenture.

- Vi har mye omskolering også, men ikke alle kan eller vil la seg omskolere. Generelt er etterutdanning og kursing veldig viktig, sier Andersen.

Han anslår at rundt 600 av selskapets ansatte faller innenfor Aetats kategorier av ikt-ansatte.

Trenger arkitekter

Mange av de nye Accenture-medarbeiderne vil være systemarkitekter eller forretningsarkitekter. Konsulenthuset trenger erfarne folk med kompetanse på overordnet, strategisk  nivå, gjerne økonomer med it-kompetanse eller ingeniører med økonomi-kompetanse.

- Det er et større behov for folk som ser sammenhengene mellom forretning og it og kan skape og se gevinster gjennom it-prosessene, mens drift og konfigurering i økende grad blir satt bort til utlandet, sier Jarle Birketvedt, leder for tjenestearkitektur i Accenture.

Faglig sett er "pakkekompetanse" mye etterspurt, særlig inenfor SAP, J2EE (Java), datavarehus, SOA (Software Oriented Architecture), og objektorientert arkitektur generelt.