It-ledigheten vokser igjen

It-ledigheten vokser igjen

Siden mars i år har ledigheten blant it-ansatte vokst med 10 prosent og ligger bare litt under katastrofeåret 2003.
Ved utgangen av april i 2003 var det 2.106 it-arbeidsledige. Ved samme tidspunkt året før var det 1.369 ledige. Ved utgangen av august 2004 var ledigheten oppe i 2257.

Årsgjennomsnittet i 2000 var på 587, snittet for 2003 var på 2167, snittet hittil i år er på 2134, altså hårfint under fjoråret. Det er likevel litt alarmerende at ledigheten har vært svakt økende siden 8bunnivået8 i år, som ble notert i mars, på 2009.

Ved utgangen av august i år var tallet 2257, altså godt over tallet fra april 2003. Tallet er likevel under noteringen fra august 2003, der ledigheten føk opp i over 2500.

Bedre for ingeniører

Alle tallene er fra Arbeidsdirektoratets månedlige statistikker. I kategorien it-arbeidere befinner det seg systemutviklere og programmerere, dataingeniører- og teknikere.

De samme statistikkene fra Aetat viser imidlertid en klar bedring for ingeniørene. Både årsgjennomsnittet og tallene fra august viser bedring sammenlignet med fjoråret. Det er registrert i underkant av 1.500 arbeidsløse ingeniører og teknikere.

Ledighetstallene inkluderer ikke konsulenter eller it-sjefer. Arbeidsledige i disse kategoriene er registrert hos aetat, men vanskelige å kategorisere, og havner som regel i en sekkepott. Derfor mener man i Aetat at ledigheten i it-bransjen er langt høyere enn det disse tallene viser. Tallene er likevel representative med tanke på utviklingstrender.

Overrasket

Fredrik Syversen i IKT-Norge er overrasket over at ledighetstallene viser forverring og ikke bedring.

-- Undersøkelsene knyttet til it-indeksen vi gjør hvert kvartal har pekt oppover ved de siste 3-4 kvartaler. Det er derfor litt overraskende at ledighetstallene ikke følger denne trenden.

På den andre siden peker Syversen på at IKT-Norge også har vært opptatt av at effektviseringsgevinsten i it-bransjen selv enda ikke er tatt helt ut.

-- I klartekst betyr dette at selv om vi ser omsetningsvekst i bransjen, følger det ikke med en økning i arbeidsstokken i samme takt.

IKT-Norge forventer denne uken drahjelp fra moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i det ferske statsbudsjettet.

-- Jeg tenker særlig på den nye borgerportalen Meyer har snakket mye om, og dermed ny samhandling mellom privat og offentlig sektor, samt pki-løsningen, sier Syversen.