It-mygg fridde og fikk ja

It-mygg fridde og fikk ja

Det norske programvareselskapet Respons blomstrer etter oppkjøp av it-giganten TietoEnator.
SPYDEBERG: I et 100 år gammelt trehus i Spydeberg ligger programvareselskapet som tidligere gikk under navnet Respons. Nordens største it-leverandør TietoEnator kjøpte Respons i fjor sommer, men til tross for innlemmelsen i gigantkonsernet har bedriften klart å beholde sin selvstendighet.

- Det har stort sett vært fryd og gammen etter oppkjøpet, sier tidligere daglig leder for Respons Håvard Resløkken.

Tok selv kontakt

I sterk kontrast til mange andre oppkjøp, var det Respons selv som initierte kontakt med it-giganten TietoEnator. Grunnet en økende tendens til konsolidering i markedet begynte man å sondere terrenget etter en passende partner.

- TietoEnator var best innen helsesektoren, så valget var på mange måter naturlig, forklarer Resløkken.

Respons ble etablert allerede i 1989 av Kyrre Havelin og Tommy Stubberud. Den gang fungerte bedriften som en lokal leverandør av maskinvare.

Etter hvert kom eierne i kontakt med kommunal sektor, og begynte med utvikling av programvareløsninger for omsorgssektoren. Resultatet ble de meget omfattende og spesialiserte programløsningene Gerica og Socio. Førstnevnte retter seg mot pleie, rehabilitering og omsorgstjenesten, mens Socio er et system tilpasset sosialtjenesten og flyktningtjenesten.

I 2003 hadde selskapet en omsetning på 23 millioner kroner.

Godt forarbeid

Etter oppkjøpet ble de 24 ansatte integrert i TietoEnators helse- og velferdsdivisjon, men fikk fortsette sin virksomhet fra Spydeberg.

Med eget husband, øvingslokale og biljardsalong er bedriften, som nå heter TietoEnator Velferd, en arbeidsplass utenom det vanlige. Ifølge salgssjef Stig Myhre er det er ti år siden noen sist sa opp jobben i Spydeberg.

Håvard Resløkken er i dag leder for velderdsenheten. Han fremhever tre hovedgrunner til at oppkjøpet har fungert til det beste for begge parter.

For det første hadde Respons en godt gjennomtenkt plan for fremtiden. For det andre hadde ikke TietoEnator noe konkurrerende produkt innenfor dette segmentet, noe som gjorde at selskapet i stor grad fikk beholde sin selvstendighet og kontinuitet.

Den tredje, og kanskje viktigste grunnen, var at TietoEnator ikke var representert i det kommunale markedssegmentet fra før.

Nye kontrakter

Under TietoEnators vinger går virksomheten i Spydeberg bedre enn noen gang. I løpet av det siste året har TietoEnator Velferd signert en rekke nye Gerica-kontrakter blant annet i Østfoldskommunene Moss, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, samt avtaler om innføring av Socio i Drammen, Røyken, Høyanger, Larvik, Trondheim og Flyktningetjenesten i Bergen (MOKS) og Oslo.

Gerica er allerede oversatt til dansk, og enheten samarbeider tett med selskapets kompetanseenheter i Sverige, Finland og Danmark for en videre nordisk satsning.

Har betydd mye

Oppkjøpet av Respons var en del av TietoEnators strategi om å være den ledende aktør ved digitalisering av helse- og sosialtjenesten. I tillegg har selskapet fått en sterk tilstedeværelse i kommunesektoren.

- Med oppkjøpet av Respons er vi nå godt representert også i primærhelsetjenesten, sier TietoEnators helse- og velferdssjef i Norge Tor Lahlum til Computerworld.

Lahlum fremhever samspillet mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten som et spennende område for TietoEnator i fremtiden. Samtidig sier han at utviklerne i Spydeberg fortsatt kommer til å ha ansvar for å utvikle løsninger til omsorgs- og sosialsegmentet for hele kommunesektoren.

- Vi kommer til å oppleve mye spennende sammen, avslutter Lahlum.