It-mygg kjemper om gigantkontrakt

It-mygg kjemper om gigantkontrakt

Det lille nordlands-selskapet Dips kjemper med store utenlandske it-selskaper om programvareleveranser for opptil 200 millioner kroner til sykehus på sør- og vestlandet.
Det er helseregionene Helse Sør og Helse Vest som nå er i forhandlinger med Dips om leveranser av et nytt kjernesystem til sykehusene i regionene.

Slike systemer omfatter pasientadministrasjonssystemer og elektroniske pasientjournaler.

-- Tilbudsfristen var 6. mai og vi har nå fått inn tilbud fra flere leverandører. Vi er i en litt følsom fase fordi vi nettopp har innledet forhandlinger med de leverandørene som har levert tilbud. Derfor kan jeg ikke si så mye, sier innkjøpssjef Knut Øyvind Granli ved Sykehuset i Vestfold.

Granli sitter i en prosjektgruppen i Helse Sør. Denne har fått i oppgave å inngå en kontrakt med en leverandør som er best kvalifisert til deres helseregion. Han kan fortelle at de vil ta en beslutning om kort tid.

-- Vi forventer å komme med en innstilling til styret i Helse Sør i midten av juni, sier Granli.

En prosjektgruppe for sykehusene på Vestlandet er i tilsvarende forhandlinger og skal komme med sin innstilling før ferien.

David mot Goliat

Det er ingen smågutter i it-bransjen det lille norske programvareselskapet konkurrerer mot. Granli vil ikke opplyse hvilke leverandører som har levert tilbud. Men Computerworld er kjent med at tyske Siemens, finsk/svenske Tietoenator og amerikanske CSC er de andre som slåss om disse kontraktene.

Dette er ikke første gang disse selskapene er i sluttrunden på slike leveranser. Forrige gang var i fjor sommer. Da var det Helse Øst som gjorde sitt valg.

Den kampen gikk norske Dips seirende ut av, til konkurrentenes store overraskelse.

Tietoenator og Siemens ble tatt så på senga av det lille 50-manns selskapet fra Nordland at de klaget inn avgjørelsen til Kofa, Klagenemda for offentlig anskaffelser. Klagen ble imidlertid avvist.

Leveransene til Helse Øst ble dengang anslått å ha en verdi på mellom 50 og 100 millioner kroner over tre år. Størrelsen på beløpet er avhengig av hvor mange sykehus som går inn på den rammeavtalen som er inngått og kjøper løsningen.

Stor kontrakt

Kontraktene de nå slåss om, er av tilsvarende størrelse. De ulike sykehusene som inngår i de to helseregionene står riktignok fritt til å kjøpe løsningen, men trolig vil de flest gjøre dette.

Helse Sør er Norges nest største med hele 10 helseforetak i fem fylker. I tillegg er Rikshospitalet og Radiumhospitalet i Oslo underlagt helseregionen. Totalt jobber 25.000 i regionen, og omsetningen i 2003 var på 14 milliarder.

Helse Vest omfatter fem helseforetak (totalt 45 sykehus) i like mange fylker og sysselsetter 18. 000 ansatte. Til sammenligning sysselsetter Helse Øst rundt 30.000 ansatte.

Granli ønsker ikke å kommentere verdien av kontrakten med Helse Sør. Men Computerworld har grunn til å tro at totalverdien på leveranser til de to helseregionene er på opp mot 200 millioner kroner.

Dette er beløp som Siemens kan bekrefte.

-- Hvor stor en slik kontrakt blir er selvfølgelig avhengig av hvor mange som kjøper. Men hver helseregion kjøper neppe for under 10 millioner. Potensielt kan verdien for hver av regionene komme opp i et tresifret millionbeløp, sier divisjonsdirektør Ole Per Måløy i Siemens.

Intet fortrinn

Til tross for at Dips vant kontrakten med Helse Øst, vil det ifølge Granli ikke ha noen betydning for det valget Helse Sør nå skal ta.

-- Det er ingen sammenheng med det valget Helse Øst gjorde og det valget vi skal ta nå, sier Granli.

Han er også kjent med at Helse Vest er i tilsvarende forhandlinger. Likevel samarbeider ikke helseregionene om et mulig løsningsvalg.

-- Vi kjører en helt separat prosess, sier Granli.

Det kan Ole Morten Holmøy i Helse Bergen bekrefte. Han er leder for prosjektet som har til hensikt å inngå en avtale med en leverandør av slike systemer i Helse Vest.

-- Det er ingen nasjonal koordinering av dette. Hva Helse Sør gjør har ingen innvirkning på hva vi gjør, sier Holmøy.

Han forteller at prosjektgruppen vil ha en innstilling klar før ferien. Men den endelige beslutningen av Helse Vest tas først etter sommerferien. Alle leverandørene til Helse Vest har imidlertid fått beskjed om at meddelelse om kontrakt skjer medio september.