It-næringen frykter nytt Altinn-rot

It-næringen frykter nytt Altinn-rot

En ny rapport beskriver hvordan it-samarbeidet i det offentlige skal forbedres. IKT-Norge og Dataforeningen er redd gamle tabber gjentas.
 Rapporten "Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor", utarbeidet av representanter for departementene og Kommunenes sentralforbund, viser at det står dårlig til med it-samarbeidet i offentlig sektor. Arbeids- og administrasjonsdepartementet sendte tidligere i sommer rapporten ut på høring.

At det ikke finnes én felles epost-katalog integrert med departementenes epost-systemer, nevnes som ett eksempel på hvordan hvert departement beskytter sin egen tue når it-beslutninger skal tas. Ulike epost-programmer gjør integrasjonsarbeidet tungt.

Og fortsatt mangler mye på at nye og fine løsninger for publikumsrettede tjenester får tak i den nødvendige informasjonen i de bakenforliggende fagsystemene.

Sentral koordinering

I rapporten legger departementene seg flate og nærmest ber om å bli pisket til samarbeid. Ikke lenge etter at standardiseringssekretariatet i Statskonsult ble nedlagt, ønsker departementene blant annet seg et nytt sekretariat som kan samordne den tekniske it-utviklingen i offentlig forvaltning.

Felles prinsipper, metoder og krav til samhandlingsløsninger og mer effektiv utveksling av grunndata, altså nøkkelinformasjon som brukes av flere etater, etterlyses også av den interdepartementale gruppen.

Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, ser positivt på at departementene er mer villige til å samarbeide enn før. Men han frykter at teknologene får overtaket når Staten skal digitaliseres og moderniseres.

-- Det er viktig at brukerne får sagt hva de mener og at ikke teknologene styrer utviklingen, sier Hoff.

Altinn

IKT-Norge-sjefen viser til vinterens og vårens bråk rundt innrapporteringssystemet Altinn.

-- Mange av problemene kunne ha vært unngått dersom brukernes ønsker ikke hadde blitt kuttet ut av budsjettmessige grunner.

Ifølge Hoff er et sentralt sekretariat som skal utabeide tekniske anbefalinger unødvendig fordi det allerede finnes åpne industriløsninger. Det viktigste for å få gode løsninger å beskrive problemstillingene på en måte flest mulig forstår, hevder lobbyisten.

Også Kjell Rusti, Steria-direktør og leder i Dataforeningen, viser til kritikken mot Altinn når han skal kommentere arkitekturrapporten. Ifølge Rusti har it-ekspertene fortsatt en stor jobb å gjøre før samarbeidet mellom offentlige etater går på skinner.

Det holder ikke at departementene viser vilje til å utveksle data og at brukerne settes i fokus.

-- At vi mangler en struktur for metadata kom klart fram under arbeidet med Altinn. Noen må definere hvordan informasjonen skal beskrives, sier Rusti.

It-direktør

I motsetning til Hoff ser Dataforeningens leder også behovet for et felles organ som kan ta beslutninger om tekniske problemstillinger. Samordningssekretariatet som foreslås i rapporten bør legges under Moderniseringsdepartementet, mener han. Et slikt sekretariat vil langt på vei være i tråd med Dataforeningens ønske om en it-direktør for Staten.

-- De offentlige etatene må kunne gå ett sted for å få råd når de skal velge tekniske løsninger. Brønnøysundregistrene gir norske myndigheter en unik mulighet til å etablere et felles sett med metadata, sier Rusti.

Fristen for å komme med høringssvar til forprosjektrapporten "Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor" er satt til 7. september.