It-overskridelser kan begrenses

It-overskridelser kan begrenses

De fremste botemidlene mot offentlige it-budsjettoverskridelser er å utdanne nok kompetente it-kandidater fra universitetene og å bruke en mer dynamisk utviklings- og anbudsprosess, skriver professor Reidar Conradi ved NTNU.

Det har vært mye omtale den siste tiden av IT-overskridelser i det offentlige. Bakgrunnen er en undersøkelse gjort av forskere ved Simula-senteret på IT Fornebu. Den viste at gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse i offentlige IT-prosjekter var 67 prosent mot 21 prosent i privat sektor - med en middelverdi på 40 prosent. Disse tallene stemmer med resultater fra flere utenlandske undersøkelser, som angir overskridelser på 33-34 prosent for it-prosjekter

Det er heller ikke slik at overskridelse betyr tap, heller at anbudet eller kostadsoverslaget var for lavt. Men når man skal lage nye it-systemer er det vanligvis mange usikkerhetsfaktorer. Krav, forventninger, marked og teknologi endres fort.

Overskridelser innen sykehusbygging (Rikshospitalet) og offshore (som har krevd to Statoil-direktørers avgang) skulle heller ikke være ukjent. Motstykket er for eksempel veibygging, som har stabile krav og mer kjent teknologi.

Botemidlet er flerfoldig. For det første må man akseptere at nye og spesialiserte it-systemer ikke er hyllevare, og alltid involverer en risiko. Dette betyr at prosjektansvarlige såvel som systemutviklere må ha tilstrekkelig skolering og erfaring. Spesielt i offentlig sektor har det vært et problem å tiltrekke seg nok kompetente it-eksperter, på grunn av et stramt arbeidsmarked.

Videre, det er ikke uvanlig at en utviklings- og anbudsprosess kan ta flere år. Forutsetningene for et it-system kan derfor være foreldet før man får levert første versjon av systemet. Man bør derfor i større grad dele opp et it-prosjekt i mindre deler -- såkaltinkrementell systemutvikling - heller enn å samle alt i én sluttleveranse ("big-bang").

Dette betyr igjen at utviklingskontrakter mellom det offentlige og it-leverandører i større grad må baseres på tillit og kompetanse, og at man ikke alltid velger "billigste" anbud. nn Så: utdann nok kompetente IT-kandidater fra universitetene og bruk en mer dynamisk utviklings- og anbudsprosess. I tillegg kommer forskningsbasert evaluering av slike prosesser, slik at man kan dra lærdom av disse og spre dem gjennom oppdatert undervisning.

Reidar Conradi,
professor ved
NTNU.