PRIORITERER: Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet vil ha backing for nasjonalt bindende forskrifter for fibergrøfter.(Foto: Arne Joramo)

PRIORITERER: Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet vil ha backing for nasjonalt bindende forskrifter for fibergrøfter.(Foto: Arne Joramo)

Prioriterer ti-prosent-samfunnet

Statssekretær Reynir Johannesson vil i det kommende året fram til juni neste år prioritere det han kaller ti-prosent-samfunnet. Men vil han legge lista for lavt?

- En av de fem oppgave jeg vil prioritere de neste 12 månedene er hvordan vi skal løse bredbåndsbehovet til de ti prosentene som bor mest spredt. Etter de 12 månedene er det valgkamp og da er det vel ingen som tror på meg uansett, sa statssekretær Reynir Johannesson på Nkom Agenda onsdag.

-  Her må vi finne løsninger og det kan godt hende at 30-40-50 Mbits er godt nok inntil alle en gang får fiber, sa Johannesson.

Vil ha sterkere graveregime

- Vi har foreslått en veileder for graveregime som vi nå sender ut til høring. Det kan hende vi trenger sterkere lut, det vil si et permanent fast regelverk for hele landet. Jeg forstår at kommunene har mange hensyn på ta, men jeg kan ikke forstå at det skal være helt ulike utfordringer fra kommune til kommune. Jeg oppfordrer dere til å komme med sterke innspill, sa Reynir Johannesson som langt på vei ba om påtrykk for et landsomfattende bindende regelverk likt for alle kommuner.

Pålegger mørk fiber-kartlegging

Nkom kommer til å få et pålegg fra Samferdselsdepartementet for å kartlegge fiberressursene – det vil si mørk fiber – til aktuelle datasentre i Norge.

- Vi må vite hvor kabelen skal legges for å tiltrekke oss datakraft til Norge. Jeg vil invitere aktørene til et nytt møte i departementet før jul. Og vi vurderer nå senket elavgift også for området en til fem Mwatt, sa statssekretæren.

I samme innlegg varslet Reynir Johannesson at det i kommende frekvensauksjoner vil komme påbud om dekning også relatert til areal – der folk ferdes og ikke bare boliger. Som kjent ligger arealdekningen langt lavere enn befolkningsdekningen – trolig rundt 85 prosent i 2017.

it-politikk