It-produksjon i skuddlinjen

It-produksjon i skuddlinjen

En ny krig mellom Nord- og Sør-Korea vil raskt kunne få konsekvenser for verdens it-produksjon.

Dersom konflikten mellom Nord- og Sør-Korea utvikler seg til full krig, vil det raskt kunne få alvorlige konsekvenser for en stor del av verdens it-produksjon.

Samsung og LG

To selskaper som raskt vil merke dette er elektronikkgigantene Samsung og LG, som samme sitter på nesten halvparten av det globale markedet for LCD-paneler. Samsung har dessuten, sammen med Hynix, en meget stor del av markedet for DRAM.

Sårbar LCD-produksjon

Med en hær som er langt større enn hva sør-koreanerne kan vise til, vil Nord-Korea trolig raskt kunne innta sin rike nabo i sør - med de konsekvensene det kan få for flere av verdens største LCD-fabrikker som er lokalisert her.

Dersom Nord-Korea går til angrep på sin rike nabo i sør, vil en stor del av verdens LCD-produksjon raskt kunne avskjæres, melder CRN. Men skjermproduksjonen er imidlertid ikke det eneste som raskt vil lide under en militær konflikt. Sør-Korea produserer også en rekke andre høyteknologiske produkter, og er dessuten regnet som et av de førende landene i verden når det gjelder bredbånd.

Viktig område

Den koreanske halvøyen er et område som tillegges stor økonomisk verdi. En konflikt i dette området vil også raskt kunne påvirke nabolandene som til sammen sitter på en meget stor del av verdensmarkedet for elektronikk.