It-selskaper kan tape inntil 500 millioner

It-selskaper kan tape inntil 500 millioner

Regjeringen vil fjerne skattefordelen ved oppkjøp av selskaper. It-bedriftene frykter tap på flere hundre millioner kroner, konkurser og økt arbeidsledighet.
-- Regjeringens forslag slår rett ut på bedriftenes egenkapital. Et samlet bortfall av fremtidig skattefordel på flere hundre millioner kroner er dramatisk og vil gi konsekvenser i form av økt arbeidsledighet og bredere konkursomfang, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

Han mener Regjeringen ikke forstår konsekvensene av sitt eget forslag.

Ementor vil slite

Og det kan enkelte større it-konserner som rammes av ordningen, belyse i ytterligere grad.

Ementor er blant større it-bedrifter som sannsynligvis rammes hvis endringen får gjennomslag. Gjennom flere tidligere oppkjøp, er selskapet blant dem som har pådratt seg mye goodwill under dot.com-årene. Endring i skattefradragsordningen kan dermed svi hardt for bedriften.

Etter det Computerworld kjenner til, har selskapet ved tidligere oppkjøp samlet en goodwill i balanse på 1,5 milliarder kroner. Med skatteprosentandel på 28 i kapitalinntekten, blir den regnskapsmessige utsatte skattefordelen på goodwill beregnet til 420 millioner.

Et beløp Ementors overhode Arne A. Jensen, kan sikle langt etter hvis endringen trer i kraft. Bokførte skattemessige fordeler og selskapets regnskapsmessige disposisjoner som har vært innarbeidet i bedriftens reviderte regnskaper over flere år, risikerer nå å bli slettet ved et pennestrøk.

Ementor-sjef Arne A. Jensen vil imidlertid ikke kommentere beløpet og heller ikke hvor drastiske konsekvensene vil bli for bedriften.

-- Vi kan mene noe om dette ved neste kvartalspresentasjon, sier Jensen.

-- Men ettersom viljen til risiko reduseres med 28 prosent, vil en eventuell fritaksordning ha innvirkning på selskapets framtidige interesse for oppkjøp?

--

Det tror jeg ikke. Det er andre forhold som tillegges betydelig mer vekt for et it-selskap. -

- Hvilke? -- Jeg ønsker ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Ikke vinn-vinn lenger

-- Ikke alle bedrifter er inneforstått med, og har rukket å sette seg inn i konsekvensene endringsforslaget vil medføre. Men et drastisk fritak av skattefordelen medfører at de sterke bedriftene ikke lenger vil være like sterke, og kan redde "de svake". Mindre selskaper som i utgangspunktet kunne klart seg, kan dermed rammes av konkurs, sier Hoff.

Han refererer til flere av medlemsbedriftene i ikt-Norge, og mener mye av grunnen til at større bedrifter med god økonomi kjøper opp mindre, er at disse skilter med god teknologi og flinke hoder som gjør dem attraktive for større it-selskap ved oppkjøp.

-- Det blir ikke lenger like interessant for større bedrifter å foreta oppkjøp når fradragsretten blir borte. At vinn-vinn-situasjonen nå sakte, men sikkert forsvinner, betyr derfor sløseri med god arbeidskraft, sier Hoff.

Investorflukt

Også utenlandske investorers framtidige tillit og vilje til å investere i norske selskaper vil få seg en knekk med den nye ordningen, hevder kilder Computerworld har vært i kontakt med.

-- Oppkjøp som investorene har basert sine beslutninger på, må korrigeres så vesentlig at de ikke lenger er verdifulle, verken for investorer eller selskapet som kjøpte opp, mener Hoff.

Flere utenlandske investorer er ifølge generalsekretæren sjokkerte over at rammevilkårene i Norge kan være så uforutsigbare. De mener landet bærer preg av uforutsette skatteordninger.

-- Følgene blir at de ikke gidder investere mer i norsk it-næring. At regnskapsmessige disposisjoner som investorene har basert sine beslutninger på, vil korrigeres i vesentlig grad, er grunn god nok for it-investorer i utlandet til å stille spørsmål i forhold til forutsigbar- og langsiktighet i det norske skattesystemet, sier Hoff.

Nå håper han det vil iverksettes omfattende overgangsordninger, før det fattes endelig vedtak.

-- Regjeringen bør gå inn på en ordning som ikke gir tilbakevirkende kraft, men som konsentrerer seg om framtid og nye oppkjøp.