It-selskaper på trivseltoppen

It-selskaper på trivseltoppen

SAS Institute er kåret til beste norske bedrift å jobbe i, men utvalget av bedrifter og bransjer som er med i undersøkelsen er begrenset. Dessuten koster det flesk å delta.

Undersøkelsen er gjort blant 59 norske bedrifter, av det amerikanske firmaet Great Place to Work Institute. SAS Institute topper foran Kantega, Finn.no og Microsoft. Av it-selskaper som er med, ligger Fast Search and Transfer på åttendeplass blant de 20 første.

Undersøkelsen skal gi en bred vurdering av arbeidsmiljøet fra både arbeidstakernes og ledelsens ståsted. Ting som gir høy poengscore er graden av ansattes tillit til ledelsen, stolthet av jobben og fellesskapsfølelse.

– SAS Institute har utmerket seg over lang tid ved at toppledelsen klart og tydelig kommuniserer en positiv personalidé. De ansatte gir uttrykk for at man opplever tydelig lederskap og en spesielt god håndtering både av goder og tilrettelegging av det sosiale miljø, sier partner Bjørn E. Hviding i Great Place to Work Institute Norge.

God PR

Resultatene av årets undersøkelse viser at it-bedrifter og farmasibransjen gjør det bra. Men noen representativ undersøkelse av norske arbeidsplasser er ikke dette.

- Nei, bedriftene må selv melde seg på. Derfor sier ikke denne listen sier noe spesielt om forholdene i en hel bransje, for eksempel, sier Hviding til Computerworld.no.

- Kan jeg få navnene på de 39 selskapene som er med, men som ikke er nevnt i pressemeldingen?

- Nei, det ville ta bort fokuset som vi ønsker, om at dette er en positiv tilbakemelding for selskapene som er nevnt.

- Men hvordan kan jeg da vite om dette sier noe viktig om arbeidsmiljøet i norsk næringsliv? Er for eksempel fiskeribransjen representert?

- Nei, jeg tror ikke det. Dette er ikke en representativ undersøkelse, men en bred undersøkelse blant utvalgte bedrifter.

- Hva koster det å være med på undersøkelsen?

- Fra noen tusenlapper til noen hundre tusen. Det kommer an på bedriftens størrelse og omsetning.

Heller ikke oljeindustrien er tungt representert. Det skal være et og annet oljeselskap på listen, forteller Hviding, men ikke Statoil.

- Bra tilbakemelding

Ifølge Jon Øyvind Eriksen i Kantega er selskapet med på undersøkelsen først og fremst av interne hensyn. Kantega har betalt rundt 10 000 kroner for å være med, og der er en god investering, synes Eriksen.

- Vi er uansett pålagt av Arbeidsmiljøloven å kartlegge arbeidsmiljøet. Gjennom de 50 spørsmålene i denne undersøkelsen får vi en grundig medarbeiderundersøkelse, og vi får kartlagt hva vi kan bli bedre på. Sammenlignet med skjemaene fra Arbeidstilsynet, som det krever mye interne ressurser å tilrettelegge, er ikke dette noe dyrt alternativ.

- Og så gir det god pr i en tid hvor rektuttering er vanskelig?

- Ja, selvfølgelig er det positivt å komme høyt opp, sier Eriksen.

Gjør det selv

IBM har mange ansatte i Norge, men har så lang valgt ikke å være med på denne undersøkelsen

- Vi gjør store slike undersøkelser internt, så det har ikke vært noe behov for å være med på dette, sier personaldirektør Eivind Stokke.

- Men det gir god pr-verdi for de som er med i en tid da det er tøff kamp om hodene?

- Ja, og det må vi ta med i vurdringen for neste år, sier Stokke.

Kameratskap

I fjor var seks av Europas 100 beste bedrifter norske. Totalt var 1.000 bedrifter var med i undersøkelsen.

– Fjorårets undersøkelse viste at norske ansatte hadde mindre tillit til ledelsen, men vurderte kameratskap på arbeidsplassen høyere enn ansatte i andre land. Vi kommer til å følge nøye opp om denne tendensen fortsatt er gjeldende, når alle internasjonale data er undersøkt, avslutter Hviding.