It-show med John Cleese

It-show med John Cleese

ORLANDO: John Cleese tok Lotusphere med storm. Budskapet var enkelt: beslutninger blir bedre hvis du har nerver til å utsette dem.
ORLANDO: John Cleese på it-konferanse i Florida er som en elefant i en porselensbutikk. Bare det at den intellektuelle briten viser seg på Lotusphere er nok til å få noen hver til å tenke seg om.

Og gode gamle Cleese skuffet ikke. På en konferanse med slagordet "Envision Decisions", var den erfarne skuespilleren og komikerens budskap at kjappe beslutninger vanligvis er dårlige beslutninger.

-- Under press faller hjernen tilbake til vante spor. Det hindrer kreativiet, sa Cleese under åpningen av IBMs Lotusphere mandag.

Frykt

Den kjente Monty Python-personligheten viste til undersøkelser som viser at de mest kreative personene ofte også er de mest barnslige og lekne. Og han pekte på at raske beslutninger ofte skyldes at beslutningstakerne er redde for konsekvensene dersom de ikke fatter raske beslutninger.

Gode beslutninger handler om å håndtere sin egen frykt, påpekte Cleese.

-- Forskning tyder på at de beste beslutningene tas når de utsettes lengst mulig. Forutsetningen er at beslutningstakeren klarer å utsette beslutningen uten å bli engstelig.

Utsettes beslutningen kan det dukke opp ny informasjon som kan være verdifull, samtidig som de involverte får anledning til å forlate sine vante spor.

Nerder

John Cleese understrekte at han sannsynligvis vet minst om datamaskiner av alle deltakerne på Lotusphere. Ja, sannsynligvis mindre enn alle venner og kjente til Lotusphere-deltakerne.

Tross dette hadde Cleese fått med seg et klart bilde av hva som kjennetegner it-verdens nerder. Etter å ha hetset amerikanere og franskmenn, tok han for seg it-verdens særinger. Og det var nok mer enn en Lotusphere-deltaker som kjente seg igjen i den ti-punkts beskrivelsen av en typisk "geek".

-- Sitter du alltid på første rad? Har du med deg svart ryggsekk på formelle middager? Kan du Maxwells likninger, og har du en t-skjorte med liknelsene? Og har du lest Hitchhiker's Guide to the Galaxy, samtidig som du kan navnet på minst ti personer i Star Trek? Og teller du for å sjekke at jeg virkelig har ti punkter på listen? Da er sjansen stor for at du er en nerd, sa Cleese, før han introduserte Lotus-sjef Ambuj Goyal med en av sine udødelige film-titler.

-- And now for something completely different...