It-sikkerhet fører til stressede it-sjefer

It-sikkerhet fører til stressede it-sjefer

Økt frykt for datakriminalitet, terrorisme og naturlige katastrofer bekymrer it-sjefer ifølge en undersøkelse foretatt i Norge og 15 andre europeiske land.
Nesten en tredel av it-sjefene (30 prosent) som ble spurt, innrømmer at ulike forhold knyttet til datasikkerhet forstyrrer nattesøvnen - i Norge 32 prosent. Dette er 10 prosent høyere enn for et halvt år siden. Bekymringer knyttet til kostnader i forbindelse med tap av kritiske data gjenspeiles i stor vektlegging på investeringer rettet mot sikring av uavbrutt tilgjengelighet.

Hele 81 prosent av de spurte oppgir at sikring av it-systemer mot natur- eller menneskeskapte katastrofer fortsatt har topp prioritet.

Resultatene fremkommer i Hitachi Data Systems Storage Index, en undersøkelse foretatt blant store og mellomstore bedrifter i Europa, Midt Østen og Afrika (EMEA).

- Det er ingen tvil om at stadige virusangrep, tyveri og terrortrusler bekymrer it-sjefer over hele verden, sier John Taffinder, Executive Vice President, EMEA, Hitachi Data Systems.

Han legger til at i takt med at bedriftene blir mer og mer avhengig av sine data øker presset på it-sjefene.

Av undersøkelsen fremgår det også at frykten for oppsigelser fortsatt er høy. Bare 28 prosent oppgir at de er trygge på at det ikke vil bli oppsigelser i bedriften de neste to år, sammenlignet med 33 prosent for et halvt år siden. I Norge er frykten enda større. Kun 15 prosent føler seg trygge. Mens dette indikerer fortsatt økonomisk usikkerhet, er det også tegn på en lettelse med hensyn til effektivitetspresset. Deltagerne som oppgir kostnadsreduksjon som hovedprioritet, har falt fra 61 til 55 prosent i samme periode.

It-sjefene opplever også stress i forbindelse med nye offentlige reguleringer og krav til revisjon. Tilpasning og investeringer i forbindelse med Sarbanes-Oxley, Basel II og en rekke lokale og bransjespesifikke reguleringer, har topp prioritet i 37 prosent av bedriftene. Dette er seks prosent høyere enn i fjor.

Når det gjelder lagringsbehovet tror 79 prosent i Norge at det vil øke, mens tallet for EMEA er 75 prosent.

- Jobben som it-sjef har åpenbart ikke vært for "sveklinger" de siste par årene - og fremtidsutsiktene er fremdeles nokså blandet. Det finnes noen lyspunkter når det gjelder den økonomiske situasjonen, men dette erstattes av økt bekymring i forbindelse med sikkerhet og nye reguleringer. Det hviler helt åpenbart et stort ansvar på it-sjefene, sier John Taffinder.