It-sikkerhet til folket

Datakortet lanserer i dag "Datakortet Sikkerhet" som er en kombinert opplæring og test i it-sikkerhet, for ansatte i bedrifter og folk flest.

Opplæringen og testen er basert på en fagplan om it-sikkerhet som er utviklet av Datakortet i samarbeid med Senter for Informasjonssikring (SIS) i Norge, Kompetansesenter for IT i Helsevesenet (KITH), Den Norske Dataforening (DND), SMARTsolutions AS og Ajourit Telecom.

Datakortet Sikkerhet lanseres i dag under den nasjonale konferansen "Sikkerhet og sårbarhet" i Trondheim.

Datakortet Sikkerhet gir bedrifter/organisasjoner og privatpersoner et hjelpemiddel for å sette informasjonssikkerhet på dagsorden og øke bevisstheten rundt temaet. Målgruppen for Datakortet Sikkerhet er alle brukere av datamaskiner, både for de som benytter den i jobb og for de som har pc hjemme.

- Datakortet Sikkerhet har et stort potensial. Både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker bevissthet rundt informasjonssikkerhet, vil ha mye å hente ved å gjennomføre Datakortet Sikkerhet, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Datakortet.

Fagplanen for Datakortet Sikkerhet tar blant annet for seg områder som datavirus, sikkerhet rundt bruk av internett, e-post og mobilt utstyr, og brukerkontroll generelt. Etter å ha fullført Datakortet Sikkerhet skal man kjenne til begrepet it-sikkerhet og hva dette innebærer i forbindelse med informasjonshåndtering. Det er også satt fokus på bevisstgjøring rundt de lover, regler og retningslinjer som skal og bør følges i forbindelse med bruk av datamaskiner og informasjonshåndtering.