It-sjefen er arrogant

It-sjefen er arrogant

It-sjefer er småkonger som ikke hører på andre. Dermed stopper de innovasjon i mange virksomheter, mener en psykolog.

It-sjefer er ikke som andre sjefer. De er reserverte og innestengte og har lite forståelse for andre mennesker i organisasjonen. Med andre personlighetstrekk kunne de har hatt mye større påvirkning på organisasjonen. Nå stopper innovasjon ofte opp på grunn av it-sjefens personlighetstrekk.

Det mener Billie Blair, som har skrevet en doktoravhandling innen organisatorisk psykologi. Hun er også daglig leder i Change Strategist, et konsulentselskap i Los Angeles. Hun vurderer hvordan organisasjoner fungerer fra et psykologisk perspektiv, med it-avdelingen som en del av det.

Ut fra det har Blair dratt noen interessante konklusjoner om hvordan it-sjefer funksjonerer. Ifølge Blair er lederne i it-avdelinger «konger på haugen», men de kan også ha stor påvirkning hvis de er flinke til å formidle sitt budskap.

Dette sier organisasjonspsykologen i et intervju med Computerworld US.

Elsker teknologi

- Skiller it-sjefer seg ut fra andre typer ledere i en organisasjon?

- Ja, it-sjefer skiller seg ut. De har en tendens å være mer reservert som person. De er tydelig annerledes enn fra de som leder operasjoner eller salgsavdelinger. De mener ofte selv at de er litt annerledes, og blir det også.

- Hva gjør at it-sjefer er annerledes? Er det type jobb eller personligheten til de som velger jobben?

- Jeg tror det er litt begge deler. Det henger sammen med selve jobben, men det er også en type jobb man velger på grunn av sine interesser. Det gjelder selvsagt alle typer jobber. En finansdirektør må trives med tall og pengestyring. For it-avdelingen gjelder at man elsker teknologi og er flink til det. Man føler seg ofte komfortabel med selve jobben. Mange velger det fordi de synes det er gøy å jobbe med teknologi og data.

- Problemene oppstår når teknofolket må innta en lederrolle. Der dukker det opp helt nye krav. Teknologi handler mye om kunnskap og mange it-sjefer har holdningen at de vet det meste. De tror de kan det meste og definerer ofte «de andre» som folk som maser og stiller krav, og dermed holder dem fra hva er den virkelige jobben.

De andre roter det til

- Føler it-sjefer seg presset?

Det er alltid høye krav. Hvis vi ser på it-eksperter for eksempel på universiteter er de ofte reserverte som personer. De er flinke på sitt fagområde og er sammen med mange andre som er det. Det skaper en holdning som problemer når de kommer ut i arbeidslivet i en større organisasjon. Holdningen er at de selv er best på alt og at alle andre roter det til, slik at de må rydde opp i det.

- Er det vanskelig for it-sjefer å forklare hva de kan tilføye til forretningsprosessene?

For det første, de prøver ikke å forklare seg så veldig mye. De forventer at alle ser opp til dem. De har ikke talent å omgås mennesker. De skjønner ikke at de ofte demotivere folk rundt seg. De har rett og slett ikke skjønt at de er en del av en organisasjon. Hver gang de forholder seg til resten av organisasjonen viser de lite tålmodighet, sier Blair.

- Hvordan ser man på it-sjefer utenom it-avdelingen?

- De anses ofte som vanskelig å forholde seg til. Vi hører ofte at man oppfatter det som vanskelig å få none tjenester fra it-sjefer.

- Det høres ut som om folk prøver å unngå it-avdelingen. Er det sant?

- Ja, det er helt riktig. Så lenge man kan unngå det, tar man ikke kontakt med it-avdelingen.

Bremser innovasjon

- Hva er det største problemet med it-sjefer?

- At de isolerer seg fra resten av verdenen. Og resten av organisasjonen. Det stopper dem hele tiden å komme frem. De er arrogante, reserverte og isolerte.

- Hva slags påvirkning kan en it-sjef ha på en organisasjon hvis den tilpasser seg til et bedre samarbeid?

- En dramatisk påvirkning. Tenk deg for eksempel Steve Jobs og måten han har påvirket sitt selskap. It-folk er i stand til å bidra på lignende måte til sine organisasjoner. Men alt for mye er skjult fordi de ikke åpner munnen sin og de diskuterer ikke planene sine. Dermed kommer innovasjonen for sjeldent frem i selve virksomheten, sier Blair.

Les hele intervjuet på Computerworld US.