It-sjefen blir viktigere

It-sjefen blir viktigere

Skandinavisk undersøkelse viser at it-sjefen i stadig økende grad knyttes til forretningsutvikling.

Nøkkelen til suksess er ifølge undersøkelsen fra HP å ha evnen til å utnytte de menneskelige resurssene i bedriften for å fremme mer effektiv og lønnsom drift.

- Undersøkelsen understreker at de it-sjefene som vil lykkes i fremtiden er de som utnytter nye teknologiske løsninger og tjenester for å understøtte kjernevirksomheten i bedriften, sier Britt Aas Fidjestøl, direktør for HPs printdivisjon i HP Norge i en pressemelding.

Rapporterer direkte til toppleder

Flere it-sjefeer rapporterer direkte til toppleder enn tidligere. I 1999 var det omlag 50 prosent som rapporterte direkte til topps, mens det i dag har økt til 60 prosent.

Årsaken er at it-sjefene oftere må ta beslutninger som bare blir mer og mer avgjørende for virksomhetens suksess. It blir stadig nærmere knyttet bedriftens kjernevirksomhet.

Fidjestøl mener dette understreker it-sjefens stadig viktigere rolle i den overordnede styringen av virksomheten.

Løsninger og muligheter i nettskyen

Nettsky er i skuddet for tiden, og overgangen til nettskytjenester til prege teknologibransjen fremover. Analyseselskapet IDC har estimert av 33 prosent av all digital informasjon vil gå igjennom nettskyen innen år 2020.

- Nettskytjenester og utskrifttjenester bidrar til å effektivisere arbeidshverdagen, og frigjøre det handlingsrommet den nye it-sjefen trenger til å fokusere mer på strategi og forretningsutvikling, sier Fidjestøl.