It-sjefer mest redd for lekkasje

Nordiske it-sjefer mener den største trusselen fra spionvare er at informasjon skal lekke ut av firmaet.

I en undersøkelse gjort på oppdrag av Blue Coat Systems fremkommer det at nordiske it-ansvarlige anser at den alvorligste trusselen fra spionvare er at informasjon skal lekke ut av firmaet.

Hele 40 prosent av de spurte angir dette, mens redusert datamaskin- og nettverkprestasjon kommer på delt andreplass med drøye 20 prosent hver.

Blant de spurte mente bare en av ti at situasjonen med spionvare er blitt forbedret de seneste tre månedene. Majoriteten, 60 prosent, anser at situasjonen er uforandret, mens 30 prosent anser at situasjonen er verre enn for tre måneder siden.

Stort sett fornøyd

En tredel av de som svarer angir at mindre enn fem prosent av supportsamtalene i deres organisasjon er spionvarerelatert. Resten svarer jevnt fordelt at mellom fem og over 50 prosent av supportsamtalene kan kobles til spionprogram.

Likevel er majoriteten, cirka to tredeler, fornøyd med effektiviteten til programvare som bekjemper spionvare. Bare 10 prosent svarte at de rutinemessig gjør en reinstallasjon på infiserte datamaskiner.

- Undersøkelsen viser to saker. Dels er spionprogram og annen "malware" et problem som koster firmaer store penger og dessuten er det mange som ikke er fornøyd med de vanlige verktøyene som finnes for å rense infiserte datamaskiner, sier Anders Ångström, nordisk direktør i Blue Coat.

Mer redd for ytelsen

Samme undersøkelse er gjennomført i USA og andre europeiske land. Trendene er de samme i alle land.

En forskjell er at mens nordiske it-ansvarlige er bekymret for informasjonslekkasje, anser deres amerikanske kolleger at redusert ytelse i datamaskiner er den fremste grunnen til å bekjempe spionvare.