- It i skolen er bortkastet

- It i skolen er bortkastet

Glem satsing på data i skolen. Barna bør tas med ut for å se naturen.
- Barna trenger ikke it i skolen og undervisning på pc. Ikke sløs bort flere millioner på teknologi - bruk mer penger på å gjøre lærerne til gode historie-fortellere, sier Espen Holm til Aftenposten

På midten av 90-tallet skrev Espen Holm boken "Intelligente idioter", som ble en kultbok blant mange lærere i skolen med motforestillinger mot ny teknologi. Nå, ti år senere, mener han det er på tide å ta et oppgjør med tankegangen om at all it-satsing i skolen per definisjon er av det gode.

- Den gangen ble man sett på som bakstreversk hvis man stilte spørsmål ved undervisning på pc og data. Men jeg har jobbet i it-bransjen siden 70-tallet, og vet hvilke begrensninger teknologien har, sier han.

Han reagerer på at nye undersøkelser om barn, ungdom og databruk fremstiller det som et problem at pc brukes for lite i undervisningen..

- Når så mange har pc, dataspill, e-post og internett hjemme, lærer de seg fort å trykke på de riktige knottene. På skolen burde de lære andre ting. Ellers blir læreren redusert til en vaktmester som står og ser på at elevene ser inn i en skjerm.