It-skolerevolusjonen

LANGT FREM: Det er en lang vei å gå for digitalisering i den norske skolen.

It-skolerevolusjonen

LEDER: Prioritering av digitalisering betyr ikke bare nye nettbrett og bruk av sosiale medier.

De viktigste målene med mer teknologi inn i skolen bør være å øke den teknologiske kompetansen blant de unge, samt bedre læring ved bruk av digitale hjelpemidler. Norsk skole er bare kommet et lite stykke på vei, og svært mye gjenstår. I denne utgaven av Computerworld kan vi lese om flere utfordringer på veien mot det man kan kalle en digital skolen. Ifølge utdanningsdirektoratet har nærmere en fjerdedel av norske elever på niende trinn så svake digitale ferdigheter at de vil ha problemer videre i skole og arbeidsliv. Det er alvorlig. Videre kan vi lese at bekymringen øker for at skoleungdom ikke er godt nok informert om informasjonssikkerhet.

Det kan godt være en sammenheng mellom disse bekymringene og at når den digitale kompetanse øker - så kommer kanskje også forståelsen for informasjonssikkerheten. Uansett er det de digitale ferdighetene som først må opp.

Det er derfor gledelig at sjefen for det nye Utdanningsdirektoratet, direktoratet for barnehager, grunnopplæring og IKT, sier digitalisering blir en av kjerneoppgavene og at det vil bli høyt prioritert. 

Etter vår mening betyr ikke en høy prioritering av digitaliseringen bare nye nettbrett og bruk av sosiale medier for å ha kontakt med elever og foreldre. Ekte digitalisering er når arbeidsprosessene endres til det bedre, i dette tilfellet må læringsprosessene gjennomsyres av teknologiske verktøy og endret pedagogikk. 

Det finnes flere spennende teknologier som kan revolusjonere undervisningen, som for eksempel VR. 

Tenk så motiverende å lære mens man beveger seg inne i plantecellene, blant tallene i mengden eller står ved siden av Napoleon under slaget ved Waterloo.