It tas ikke alvorlig

Kun 23 prosent av nordiske toppledere bruker it strategisk. Verdiskapningen som it fører meg seg blir sjelden målt.

Accenture har foretatt en undersøkelse blant bedrifter i Norge, Sverige og Finland i vinter og spurt it-sjefer om hvordan de ser på og gjennomfører styring av it.

 

Over 60 prosent av it-sjefene mener at it er tett sammenvevd med kjernevirksomheten, noe som interessant nok betyr at nesten 40 prosent mener at it ikke er spesielt knyttet til kjernevirksomheten. Det står enda verre til med topplederne i bedriftene. It-sjefene mener at bare 23 prosent av dem tar it alvorlig nok til å se på det som et strategisk virkemiddel.

 

I det hele tatt blir det sjelden regnet på verdiskapningen av it-prosjekter, skriver Accenture i en pressemelding. Det er også sjelden at resultatberegninger utnyttes i videre budsjettering slik at verdiskapningen skal bli størst mulig.

 

It føres stort sett som en kostnad. Kun 38 prosent gjennomfører målstyring for it og 13 prosent gjennomfører målstyring som fokuserer på den faktiske verdien it-investeringene gir.

 

Les også:  - It-sjefer driver dumt