IT-tungt Røde Kors rykker inn etter Katrina

IT-tungt Røde Kors rykker inn etter Katrina

Røde Kors står klar med en veritabel flåte av IT-utstyr når de i dag går i gang med å sivilisere Louisiana etter orkanen Katrinas herjinger.

Sattellitt-telefoner, bærbare satellittantenner, lastebiler proppfulle av kommunikasjonsutstyr, radiosystemer og trådløse datanettverk på bensinkraft er noe av det spesialstyrken til Røde Kors serverer for å begynne normaliseringsprosessen i delstaten.

 

Ni spesialtilpassede lastebiler, av typen Ford Excursion er utstyrt med forskjellige radiosystemer. De kan etablere nye kommunikasjonslinjer på flere frekvenser over store områder som nå er uten strøm og telefon.

 

Ip 

 

Hver av bilene har også 10 ip-sattelittelefoner og minst 10 bærbare pc-er og et lass satellittantenner. Ip-baserte faksmaskiner og mobile servere bygget inn i containere skal også være med. Hvert serversystem inkluderer en server, en Cisco-ruter, en Cisco-svitjs, et tastatur og en skjerm. Dette utstyret skal hjelpe Røde Kors med å holde orden på informasjonen de samler inn om de som har blitt rammet av stormen.

 

Navn, adresser og annen informasjon samles opp og sendt trådløst via de bærbare serverne til en sentral crm-database fra Siebel.

 

Debet-kort on the go

 

Ved å bruke databasen kan Røde Kors også gi ut debet-kort med krisepenger til ofrene slik at de kan kjøpe seg klær, mat og et midlertidig sted å bo.

 

Røde Kors sier til IDGs internasjonale nyhetstjeneste at de er klare til å hjelpe flere hundre tusen mennesker som er rammet av Katrina.