It uten fartsdumper

It uten fartsdumper

Statens Vegvesen har fått mye it-skryt og er i gang med et nytt prosjekt. Men selv den ukronede it-vinneren i staten møter motstand på prosjekter.
Statens Veivesen sparte 150 til 200 årsverk på å la bilforhandelerne selv registrere nye biler over internett, 50 stillinger er spart på å elektroniske reiseregninger og effektivisering av lønnssytemet.

Ifølge administrajonsdirektør Kjell Haaland sparte de i fjor 20 millioner kroner bare på det sistnevnte prosjektet.

-- Overgangen til elektroniske reiseregninger har gått smertefritt og blitt godt mottatt av brukerne. Dette prosjektet har gitt en bedre hverdag både for den enkelte bruker og organisajonen som helhet. Vi har hatt mye besøk fra både private og offentlige virksomheter som vil se på løsningene våre. Vi har til og med hatt besøk fra utlandet, sier Haaland.

Statens Vegvesen er nå i gang med et nytt stort prosjekt, hvor de skal lage en såkalt veidatabank.

-- Dette blir en komplett oversikt over veinettet og vil gi sanntidsinformasjon om tilstanden og hendelser, sier Haaland.

Administrasjonsdirektøren forteller at systemet vil være tilgjengelig på internett og man vil kunne foreta spørringer om eksempelvis skilting, elgfare, trafikkulykker, fartsgrenser og veikvalitet.

-- Dette vil bli et system som vi vil bruke i vårt eget planleggingsarbeid, men også til nytte for publikum, sier Haaland.

Flere suksesser

De fleste av e-businessprosjektene til den statlige etaten har vært en suksess. Men noen har vært tøffere å gjennomføre enn andre. Det elektroniske dokumenthåndteringsprosjektet har hatt litt kladdeføre, og møtt motstand i Statens Vegvesen.

-- Er det vanskelig å få de ansatte til å legge om sine rutiner?

-- Når det gjelder reiesregninger og elektroniske fakturaer så er det ikke noen alternativer, så dette må alle bruke. Men det er jo gjerne slik at folk liker det gamle og kjente. Før it-prosjekter settes i gang er det derfor veldig viktig å skape en forståelse for målene, og sørge for skikkelig opplæring. Men jeg vil helt klar si at folk her er fremtidsrettet, sier Haaland.

Statens Veivesen skanner inn alle brev både inn og ut og har en sentral database over all korrespondanse. Tidligere var det et papirarkiv på hvert regionkontorene. Nå er det et felles arkiv for direktoratet. Det er plassbesparende og gjør at hele virksomheten til enhver tid har tilgang til korrespondanse til og fra Vegvesenet.

Implementeringen har imidlertid ikke gått smertefritt.

-- Når det gjelder elektronisk dokumenthåndtering har vi hatt noen problemer. Dette er et relativt komplisert system med en høyere brukerterskel enn de andre prosjektene, sier Haaland.

Mye arbeid

Han forteller at det krevde mye arbeid å skape en forståelse for endringene.

-- Når Statens Vegvesen nå har hatt flere it-suksesser, er det da en risiko for at dere setter i gang nye prosjekter litt for fort, bare for prestisjens del?

-- Absolutt ikke. Våre it-prosjekter er et samarbeid mellom it og forretningsenhetene basert på økonomiske kriterier. Målet er å få gjort mer med mindre, og det har vi lykkes med. Effektivisering er dessuten en kontinuerlig prosess, avslutter Kjell Haaland.