- It viktigere enn Union

- It viktigere enn Union

Mamut-sjef Eilert Hanoa er skuffet over at arbeidsplassene på Union får mer oppmerksomhet fra politikerne enn det å skape nye arbeidsplasser. Hanoa er dagens mann i valgintervjustafetten.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

 

- Det aller viktigste er at man har fokus på det som virkelig er en forutsetning for en kunnskasbasert industri i Norge, nemlig entrepenørskap og innovasjon. Det gjelder alt fra rammevilkår og infrastruktur til den proaktive politikken rundt dette. Et høykostland som Norge må bygge et kunnskapsbasert industrisamfunn.

 

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

 

- Siden selskapet leverer mye til mindre virksomheter betyr det mye at den regjeringen som til en hver tid er valgt, er proaktive og skjønner at småbedriftene er grunnfjellet i norsk næringsliv. Det er de som står for nye arbeidsplasser. Så det er viktig.

 

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

 

- Utfordringen for norske it-virksomheter er blant annet tilgangen til gode kandidater. Altså må man ha en styrking av undervisningssektoren fra barnetrinnet og opp til universitetsnivå.

 

- Det er også viktig med tilgang til bredbånd for å kunne skape it-bedrifter i hele landet, ikke bare i sentrale strøk. Det er viktig at man har en politikk som er aktiv på innovasjon og entrepenørskap og understøtter det i form av skatteregler og offentlige organer som hjelper bedrifter å gjøre det enklere å drive med virksomhet istedenfor vanskeligere.

 

- Trenger landet en it-minister; Hvem hadde i så fall vært ideell for jobben?

 

- Det er et spørsmål om man skal isolere it til en separat ministerrolle eller om man skal se på det som en helhetlig funksjon for alle departementer. Jeg overbevist om at det ikke hadde skadet hvis vi hadde hatt en it-, innovasjon- og forskningsminister.

 

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

 

- Det gjenstår å se. Vi må fortsatt ha noen gode innspill på it-politikk i Norge før det er mulig å bestemme seg. Totalt sett er jeg skuffet over at man ikke har mer fokus på det som skal til for å skape nye arbeidsplasser, istedenfor å diskutere de 380 arbeidsplassene på Union.

På torsdag er det Christer Gundersen i Kommunenes Sentralforbund som svarer på disse spørsmålene.