Itanium får varmeregulering

Itanium får varmeregulering

Montecito, neste versjon av Itanium, kommer med varmebegrensning.
Intel Itanium kommer i 2005 med to kjerner. Dermed har også Intel innsett at flere prosessorer på samme brikke er et godt alternativ for å øke ytelsen.

Ulempen er størrelsen på elektronikken. Montecito vil ha 12 MB hurtigbuffer for hver prosessorkjerne. Hva som er mer interessant er at det vil være 1 MB instruksjonsbuffer på første nivå. Mindre programmer kan dermed utføres uten ventetid.

Reduserer

Størrelsen på bufferne og prosessorlogikken gjør at det blir mange hundre millioner transistorer. Mange hundre millioner transistorer avgir mye varme, kanskje ødeleggende varme, om ikke prosessoren kjøles godt nok. Intel har derfor dedikert en sentral del av prosessoren til regulering.

-- Power Management blir helt vesentlig i fremtiden. Det gjelder både for prosessorene og for minnet. Intel har stor forståelse for denne utfordringen, fremhever Dr. Eng Lim Goh, teknologidirektør i SGI.

Reguleringen i Montecito skal sørge for at varmen ikke overstiger en viss verdi. Dermed må klokkesyklusen reduseres for krevende behandling. Alternativt vil deler av prosessoren kunne smelte ved dårlig avkjøling.

Datamaskiner med de mest avanserte prosessorene må derfor plasseres i spesielle avkjølte rom, mye mer enn tidligere. Varmekontroll blir i fremtiden vel så viktig som høyere klokkefrekvens.

Raskere klokke

Høyere klokkefrekvens oppnås når produksjonsteknologien forbedres. Ved reduksjon til 90 nanometer produksjonsteknologi fra 130 nanometer som de fleste prosessorer i tjenestemaskiner benytter, oppnås betydelig varmereduksjon.

Siden brikken tåler mer varme, kan klokken økes. Tiltroen til 10 GHz er fortsatt stor hos flere teknologer, men i øyeblikket har ingen klart å produsere elektronikk med mer enn 4 GHz.

En rettesnor for fremtidig elektronikkutvikling er dermed; det går fra prosessorer med konstant klokkefrekvens og variabel varmeavgang, til prosessorer med konstant varmeavgang og variabel klokkefrekvens.