Itegra forventer vekst

Itegra forventer vekst

I 2003 omsatte distributøren Itegra for over 50 millioner mer enn året før, men resultatet skjemmes av ekstraordinære kostnader. I 2004 står vekst på menyen.
- 2003 har vært året med store endringer. Vi har brukt året til å rendyrke virksomheten ytterligere, ved blant annet å selge ut konsulent og driftsavdelingen. Dette var et strategisk valg, for ytterligere å fokusere sterkere på distribusjon av produkter og salg til forhandlere via Internett, sier administrerende direktør Ole Vinje i Itegra.

Tallene for 2003 viser vekst i Norge. Omsetningen har økt fra 502 millioner i 2002 til 555,6 millioner i 2003. Resultatet fra driften ble i 2003 på linje med 2002.

Itegra har imidlertid hatt ekstraordinære kostnader i forbindelse med tap på kundefordringer og engangskostnader knyttet til oppgradering av selskapets infrastruktur.

- Vi har gjort nødvendige tilpassinger i organisasjonen og har sterk fokus på rasjonell drift. Driftsresultatet i 2003 endte på 6,6 millioner, mot 12,1 million i 2002, sier Vinje.

Itegra i Sverige

Når det gjelder Itegras datterselskap i Sverige, Itegra AB, har 2003 vært et vanskelig år. Utviklingen har ikke vært som forventet, med et fall både i omsetning og resultat.

Dette har selskapet tatt konsekvensen av og redusert bemanningen betydelig. Fra 1. mars i år er Itegra AB et rent salgskontor.

I februar var det fem år siden Itegra så dagens lys. De fire gründerne Gunnar Bjønness, Bjørn Erik Tholfsen, Frank Wirum og Lars Seeberg hadde klare mål om hva markedet manglet, skriver selskapet i en pressemelding. Gründerne er fortsatt delaktig i driften av Itegra, enten via styreverv eller operative stillinger.

- Vi har en svært motivert gruppe av medarbeidere. Gjennom sterk kundefokus forventer vi ytterligere vekst i 2004 både i omsetning og resultat, avslutter Vinje.