ITIL for ITILs skyld?

ITIL for ITILs skyld?

IT Infrastructure Library (ITIL) er i vinden som aldri før, og stadig flere får øynene opp for rammeverket. Men vellykket implementering forutsetter innsats.
Innsats som sikrer forankring og dermed engasjement og endringsvilje blant de ansatte på it-avdelingen.

Det hele startet den gang Kevin Keegan var kaptein på det engelske fotball-landslaget. England; 1970-tallet; Margaret Thatcher. Fru Thatcher hadde sett seg lei på ineffektivitet og manglende systemer. Ved å samle erfaringer og praktiske råd fra veldrevne it-avdelinger, jaktet hun på den perfekte måten å drive en it-avdeling på. Vi kjenner tankegangen som it Infrastructure Library (ITIL). Hensikten med ITIL er å skape gode prosesser, ikke å kunne si "vi er ITIL-sertifisert".

I dag koster ustrukturert it-arbeid arbeidsgivere over hele Norge store summer. Uten et skikkelig planverk blir it-ansvarlig løpende fra tue til tue for å slukke små og store branner. I stedet for å utforske roten til problemene bruker mange it-avdelinger all sin tid på å lindre symptomene.

ITIL gjør det mulig å planlegge driften, slik at løsningen er klar allerede før problemet oppstår. Floker løses kjapt og effektivt. Med ITIL er tidligere tiders febrilske brannslukking historie; vi har kontroll. Når vi gjør endringer i it-systemene vet vi hva konsekvensene blir ) på forhånd.

Men det forutsetter at de ansatte ved it-avdelingen er involvert i arbeidet. Hvis ikke menneskene som skal leve med systemet drar i samme retning går mye av vinningen opp i spinningen.

Det snakkes mye om ITIL og ITIL-kurs for tiden, men mange går glipp av at essensen er prosessene. Det har ikke noen hensikt å implementere ITIL hvis det ikke gjøres på riktig måte. ITIL fungerer bare hvis man samarbeider om prosessene. Hele it-avdelingen må dra i samme retning. For å få utbytte av ITIL må både ledere og ansatte engasjere seg. De som bruker rammeverket må motiveres til å gjennomføre forandringene. Investeringer i ITIL er nytteløse hvis de ikke følges opp.

ITIL er ingen døgnflue; standarden har kommet for å bli. En fersk undersøkelse viser at annen hver it-sjef vet hva ITIL er. Mer enn to av ti har innført eller holder på å innføre prosessene, mens 15 prosent vurderer det. I Sverige har de kommet enda lengre.

ITIL gir oss et rammeverk som samler all vår kompetanse og erfaring i et felles begrepsapparat; det er sunn fornuft satt i system. I kampen om offentlige kontrakter er ITIL ofte ett av kravene, men det holder ikke bare å ha innført prosessene.

ITIL er ikke et en handelsvare. Det er en måte å arbeide på. Vellykket implementering forutsetter at de ansatte står i fokus; de som bruker rammeverket hver eneste dag. Og så snart avdelingen får kontroll på prosessene frigis tid. Tid som kan brukes til å øke bedriftens verdiskapning.