Itunes smarteste kunde

Itunes' smarteste kunde

Jon Lech Johansens digitale påfunn har større innflytelse enn en samlet norsk it-industri.

Nok en gang har verdens mest kjente hacker, it-Norges enfant terrible, fått oppmerksomhet i verdenspressen.

Et hvilket som helst norsk it-selskap kan bare drømme om en brøkdel av det pr-suset som omgir "DVD-John". Slik sett er dette også en indikasjon på at virkelig originale og gode ideer får den oppmerksomheten de fortjener.

Det interessante denne gangen er at det begynner å tegne seg et helhetlig bilde av Johansens "livsprosjekt". Til forskjell fra mange andre krefter i teknologimiljøene, kan ikke Johansen sies å tilhøre verken industrien eller de "idealistiske" undergrunnsmiljøene. Johansens uttalte misjon er å gjøre livet enklere for forbrukerne.

Det er nok litt prematurt å snakke om livsverk. Men i en medieverden der globale avgjørelser fattes på grunnlag de siste påfunnene til 24-åringer som Facebook-gründer Mark Zuckerberg, er det ingen grunn til å undervurdere innflytelsen til den norske hackerveteranen John Lech Johansen (24).

Johansens siste oppfinnelse, presentert i selskapet DoubleTwist, er altså en teknologi som gjør det enkelt å overføre musikk, bilder og video mellom ulike typer brukerutstyr. Med andre ord, du kan kjøpe musikk på Itunes og uten problemer overføre den til din Creative-spiller.

Man kan godt henge seg opp i at teknologien vil gjøre ulovlig fildeling enda enklere, men denne gangen har Johansens prosjekt først og fremst et innlysende brukervennlighetsperpektiv.

Normalorden

Ironisk nok er det slike stunt, fra det som mange i mediebrasjene har betraktet som en fiende, som kan bidra til å gjenopprette en slags normalorden i de panikkpregede musikk- og filmindustriene, i hvert fall sett fra et brukerperspektiv.

Det har vært et økende problem helt siden digitaliseringen av medieinnhold tok til for alvor, at teknologiselskaper har forsøkt å skyfle til seg markedsandeler med diskriminerende, egeneid teknologi. Mange har prøvd, ikke minst Sony og Microsoft, men bare Apple kan sies virkelig å ha lykkes.

Men at man skal måtte eie en utstyr fra en bestemt produsent for å bruke den og den butikken, er uhørt i de aller fleste sammenhenger. Det skulle tatt seg ut om du måtte ha Volvo for å fylle bensin på HydroTexaco.

Apple er et fremragende teknologiselskap, men bindingen mellom Itunes og Ipod uspiselig. Det er også plateselskapene i ferd med å skjønne. Forsøkene på kopibeskyttelse har ført ikke fram, og flere har nå heller begynt å selge litt dyrere mp3-filer med høyere oppløsning, men uten DRM-sperre.

Samtidig har flere av de store nettbutikkene begynt å selge musikk, ikke minst Amazon. Apples kobling mellom teknologi og innhold kan derfor ikke anses å gavne så mange andre enn Apple selv.

Derfor er det tvilsomt om de som forvalter forbrukerlovene eller åndsverkslovene vil ha så mye imot DVD-Johns stunt denne gangen. En sømløs, plattform-uavhengig flyt av innhold bidrar først og fremst til å frigjøre innholdsleverandørene fra teknologiske maktgrep.

Apple gavner Apple

Tankegangen er kanskje naiv, men jeg foretrekke å kjøpe musikk i platebutikken, enten den er digital eller fysisk, og teknologi av teknologiselskapene.

Så lenge Apple insisterer på å selge musikk, vil det være ut fra motiver som gavner Apples eget økosytem, men ikke nødvendigvis forbrukerne. Derfor må denne forretningsmodellen utfordres.

Tiltaket fra John Lech Johansen og Doubletwist er derfor et velkomment, modent og viktig bidrag i den pågående overgangen til et digitalt kulturmarked.

Og sett for all del ikke John Lech Johansen i bås med fildelingsidealistene i Pirate Bay. Johansen er selv Itunes-kunde, men gjør noe med det. Det står det respekt av.