Ja, vi elsker å jobbe

Ja, vi elsker å jobbe

Skandinaver er mest fornøyde med jobbene sine i Europa. Nordmenn er aller mest fornøyde.

Skandinaver er klart mest tilfredse med sine jobber i Europa. 42 prosent av alle svensker, og 40 prosent av alle nordmenn hevder å være fornøyde med jobben.

Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av rekrutteringsselskapet Stepstone.

Bare 16 og 17 prosent av henholdsvis nordmenn og svensker går på jobb bare for å heve lønn. Blant skandinavene er danskene minst fornøyde. 35 prosent av de danske respondentene indikerer at de ikke gleder seg til å gå på jobb hver dag, skriver selskapet i en pressemelding.

Triste italienere

Italienerne er ikke fornøyde med jobbsituasjonen sin. Kun en femtedel gleder seg til å gå på jobb hver dag. En tredel av italienerne jobber kun for pengenes skyld, mens dette gjelder 26 prosent av belgierne og 25 prosent av tyskerne.

Undersøkelsen omfattet nærmere 9.700 jobbsøkere i åtte europeiske land. Undersøkelsen ble foretatt via StepStones jobbportaler, og 9697 jobbsøkere i Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Belgia, Italia, Nederland og Frankrike.

Se mer av undersøkelsen her.