- Jakter Itunes med feil lov

- Jakter Itunes med feil lov

Juseksperter tviler på at Forbrukerombudet vinner fram i kampen mot Apple. - En sak for konkurransemyndighetene, mener advokat Georg Panzer (bildet).

Itunes-saken kan svekkes av at den havner mellom flere "juridiske stoler".

Apple argumenterer i sitt brev med at åndsverksloven går foran markedføringsloven. Advokat Georg Panzer, som har lang erfaring med it-jus, gir delvis støtte til Simonsen advokatfirma og advokat Espen Tøndel, som fronter saken i Norge for Apple og har forfattet det 20 sider lange brevet.

Han tror saken mot Itunes har størst mulighet dersom det kan påvises at Apple/Itunes oppnår en markedsdominans gjennom låsingen mellom de to produktene. Og i så fall skulle det vært Konkurransetilsynet, og ikke Forbrukerombudet, som kjørte saken.

Urimelige avtaler

Forbrukerombudet forvalter Markedsføringsloven, og utgangspunktet for saken er at man mener avtalevilkårene ikke er holdbare og altså bryter med lovens paragraf 9 a.

- Markedsføringsloven regulerer avtalevilkårene mellom næringsliv og kunder, og har et forbud mot urimelige avtalevilkår. Itunes skal ikke etter vår vurdering kunne tvinge brukerne til å inngå avtaler med de bregrensningene som ligger i deres DRM (digital rettighetshåndtering, red.anm), sier Bente Øverli, seksjonssjef i Forbrukerombudet.

Men Georg Panzer er skeptisk til at urimelige vilkår er sak god nok.

- Jeg er litt usikker på dette. Blir kjøperen virkelig villedet? Musikk er et opphavsprodukt, og rettighetshaverne kan sette de vilkårene de vil. Det er dette som kalles et naturlig monopol. Itunes kan så viderelisensiere musikken på bestemte betingelsene de har blitt enige om med rettighetshaverne, sier Panzer.

For å vinne fram må Forbrukermyndighetene dokumentere at brukerne blir villedet, mener Panzer.

- Jeg forstår godt forbrukermyndighetenes reaksjon, og tror det er forbrukerpolitisk riktig og naturlig. Mange forstår ikke konsekvensene av låsingen. Men det kan hende Apple kan komme langt med bare å opplyse bedre om begrensningene.

Konkurransesak

En vanlig sammenligning med låsingen til Ipod er at dette fungerer som om en cd bare kunne spilles på en spiller av et bestemt merke, for eksempel Sony. Men den analogien holder ikke vann, mener Panzer.

- Analogien er bare halvgod. Man kan like gjerne sammenligne med Playstation og Xbox. Alle brukerne vet at spillene bare virker på en av konsollene og er inneforstått med dette.

Men han er litt tvilende til at det er Forbrukerombudet som skal regulere dette forholdet.

- Åndsverksloven tillater denne typen begrensninger, og går foran markedsføringsloven.

I stedet mener Panzer at det er effekten av låsingen mellom Itunes og Ipod som eventuelt utgjør en sak, ikke låsingen i seg seg selv. Og i så fall er det konkurransemyndighetene som må kjøre saken.

- Hvis de vil låsingen til livs, må konkurranseloven komme til anvendelse. Og da må man påvise markedsdominans. Det er heller ikke enkelt, for hva er ett marked i dette tilfellet? sier Panzer.

Som programvare

Jon Bing, professor i rettsinformatikk, er enig i Georg Panzers vurdering. Han tror saken kan vinne fram bare dersom urimelig markedsdominans kan påvises, og at man i så fall må ty til konkurransereglene.

- I utgangspunktet er det ikke urimelig å bruke opphavsretten til å skape bindinger til bestemte teknologier. Det gjøres jo hele tiden. Så hva da med lisenser til så å si all programvare for datamaskiner, for eksempel? sier Bing.

- Her er vi rettslig uenige. Markedsføringsloven regulerer avtalevilkårene, og det er selve vilkårene vi mener ikke er bra nok. Da hjelper det heller ikke om Apple tydeliggjør informasjon om vilkårene, sier Bente Øverli i Forbrukerombudet.

Forburkerombudet skal møte Apple/Itunes' advokater i løpet av noen uker for å drøfte konfliktspørsmålene.

- Vi har et møte med våre nordiske kolleger neste uke, og regner med å presentere status for OECD-nettverket i oktober, sier Øverli.

Les også:

Itunes kan bli bøtelagt

Krever mer av Apple