Japansk rekord i dataoverføring

Syv pc-klynger med til sammen 190 pc-er lokalisert i Japan og USA oppnådde i forrige uke rekordhøy dataoverføringshastighet.

Det japanske nasjonalinstituttet for industriell vitenskap og teknologi (AIST) hevder å ha satt rekord ved å overføre data i en hastighet av 707 megabit per sekund over avstander på mer enn 10.000 kilometer.

Hastigheten ble oppnådd under AISTs feltforsøk med maskenett (grid computing).

Pc-klynger var plassert tre steder i Japan og fire i USA. For testen genererte Tokyos teknologiinstitutts pc-klynge en stor mengde vitenskapelige data som ble distribuert til de andre klyngene for sikring og prosessering. Hver av klyngene kopierte flere hundre gigabyte med data og prosesserte samtidig 18 terabyte.

De syv klyngene, med over 10.000 kilometer mellom seg, kjørte en enkelt applikasjon til å sende store datamengder via mange tcp-strømmer i parallell. Ifølge AIST er dette ikke gjort tidligere over Stillehavet.

Microsoft har oppnådd høyere hastighet i mars 2000, da de brukte flere tcp-strømmer til å oppnå en hastighet på 831 megabit per sekund over 5.626 kilometer. Men japanerne hevder større datamengder og spesielt større avstand gjør at de har slått dette.

Bakgrunnen for dette er at det tar rundt 0,2 sekunder for en datapakke å "reise" 10.000 kilometer i et optisk fibernettverk. En typisk pakke er begrenset til 64 kilobyte, noe som gir at bare 320 kilobyte kan sendes per sekund i og med forsinkelsen på 0,2 sekunder per pakke. Det betyr at en vanlig enkel internettforbindelse maksimum kommer opp i 2,56 megabit per sekund, ifølge AIST.