Java uten bønner

Java uten bønner

Rod Johnson er mannen bak Spring, rammeverket som gjør Java-utvikling lettere og enklere. Computerworld.no møtte Johnson på Javazone.

Lettvektsutvikling er det nye store, skal man dømme etter utsagn fra mange av deltakerne på Javazone. En av hovedpersonene bak denne trenden er australieren Rod Johnson.

Johnson omtales nærmest som en popstjerne i Java-miljøet, og mange er imponert over at Javazone har fått ham til å ta seg tid til å være to hele dager i Oslo.

Selv er han mektig imponert over den norske messen:

- Jeg er svært imponert over det høye teknologiske nivået her og den faglige kvaliteten på konferansen. Jeg har vært på mange slike arrangementer, for eksempel i Storbritannia, og de er ikke i nærheten av å være så bra som dette, sier Johnson.

Isolert logikk

Johnson er opphavsmannen til Spring. Spring er et åpen kildekode-basert rammeverk for applikasjonsprogrammering, der hovedprinsippet er å koble fri utviklingen fra et Java Runtime-miljø.

I juli 2004 publiserte han og Juergen Hoeller boka J2EE Development Without EJB.

- Spring gjør det langt enklere å utvikle og teste applikasjoner, og gjøre dem portable mellom ulike plattformer, sier Jonson.

Avhengigheten av en "container" som Enterprise Java Beans (EJB) har gjort Java-progammering mindre effektivt enn det behøver å være, mener Johnson.

- Poenget er effektiviteten man oppnår ved å holde forretningsobjektene isolert fra infrastrukturen, sier Johnson.

For komplisert

Johnson regnes som en av verdens fremste eksperter på J2EE, den utbredte plattformen for "bedrifts"-Java.

Han har arbeidet som konsulent innen J2EE siden begynnelsen i 1998-99, og leder i dag konsulentselskapet Interface21 som i Norge er representert gjennom Objectware.

- J2EE er fundamentalt et veldig bra rammeverk. Det vi så var at modellen for applikasjonsprogrammering ikke var bra nok. Produksjonserfaringene viser at å jobbe med J2EE har blitt veldig komplisert.

Utvikling med verktøy som Spring blir omtalt som "lettvektsutvikling", i positiv forstand. Dette fordi man forholder seg bare til forretningslogikken, som forandres hyppig og må være fleksibel, og ikke til infrastrukturkode, som er mer bestandig.

Både Java og .Net

Richard Stallman i Free Software Foundation har uttalt at Java er nødt til å bli fullt og helt åpen kildekode-basert for å fungere tilfredsstillende.

Mye av miljøet rundt Java er i dag basert på fri kode, som Johnsons eget prosjekt, men ikke selve utviklingsrosessen i Sun.

- Men jeg synes Sun har gjort en ganske bra jobb. Det er kanskje ikke nødvendig å reparere noe som virker bra? sier Johnson

Han tror J2EE har et langt liv foran seg, og at det ikke minst skyldes solid støtte fra mektige selskaper som IBM og Bea Systems. Heller ikke Suns erkefiende Microsoft bør skyves ut i kulda, synes Java-guruen.

- Net er en god og solid plattform. Jeg tror det er en bra ting at både Net og J2EE finnes.

En kort Rod Johnson-biografi finner du på www.interface21.com/people/rod.html

Du kan lese mer om Spring her: www.springframework.org