- Jeg er skuffet og snytt

- Jeg er skuffet og snytt

Permittert Funcom-ansatt raser, og mener selskapet driver på kanten av loven.

"Sorry, du er en av dem vi velger å permittere."

Dette var beskjeden Christoffer Jensen fikk sist tirsdag, da Funcom permitterte rundt 60 ansatte på deres Oslo-kontor. Han hadde da jobbet fire år i selskapet, først og fremst som "dungeon designer".

- Jeg er skuffa. Jeg har gitt så mye, og fått så lite tilbake, sukker Jensen.

Kritisk og sykemeldt

At man blir skuffet når man blir permittert, er å vente. Men det Jensen reagerer på, er ikke at Funcom permitterer. Heller hvordan de gjør det. Designeren mener at vanlige forhold som ansiennitet, faglig tyngde og sosiale forhold ikke har ligget til grunn.

- Det som går igjen, er at de som blir permittert har vært kritiske til ledelsen, eller hatt høy lønn, forteller Jensen, som mener han selv faller inn under begge disse kategoriene.

Han mener også at trynefaktor og hvor mye man har jobbet i overtid har spilt inn. Selv mener Jensen at han jobbet rundt 300 timer overtid de første tre årene, og det første året skal han ha sittet på jobb rundt tolv timer hver dag. Men etterhvert som han ble misfornøyd med forholdene, sluttet han å yte ekstra timer. Han var også sykemeldt i åtte måneder. Dessuten skal han ha ytret seg kritisk til Funcoms ledelse, og mener alt dette bidro til at han nå står uten jobb ut permitteringstiden.

- Jeg er skuffet, og snytt.

Det store spørsmålet

Jensen får støtte fra distriktssekretær Erik Bråthen i El og it-forbundet Oslo og Akershus. Bråthen er svært kritisk til måten Funcom-ledelsen har gjennomført sine kutt.

- De plukker villt og hemningsløst, sier distriktssekretæren.

Han har bare 18 medlemmer fra Funcom, og kan dermed ikke gjøre stort med det han ser på som uholdbare forhold, både før og under permitteringene. Bråthen mener Funcom bryter lov og rett, om de ikke begrunner permitteringer først og fremst med ansiennitet.

Faglig tyngde skal også veie tungt, men Jensen mener ledelsen også her har brutt normene. Og han mener det er fordi ledelsen ikke selv forstår hvem som sitter med kunnskapen. Og nå er det bare én ting han har lyst å spørre ledelsen om:

- Hva har dere lagt til grunn for permitteringene?

Svaret får du på neste side!