Jensen sparker finsk sjef

De svake resultatene for Ementor i Finland får umiddelbare konsekvenser. Nå må sjefen i Finland gå og mange mister jobben.
På Ementors kvartalspresentasjon på tirsdag i forrige uke kommenterte konsernsjef Arne Jensen at han var spesielt misfornøyd med resultatene i Finland.

Dette var det eneste landet som opplevde svikt i omsetningen blant Ementors virksomhet i Norden. Samtidig så gikk selskapet fra et overskudd på 1,5 millioner i første kvartal 2003, til et underskudd på 1,3 millioner i denne perioden i år.

Denne utviklingen liker Jensen så dårlig at han gir sjefen for Ementors virksomhet i Finland, Ture Tähtinen, sparken.

Michael Reich, som kommer fra Ementors konsulentvirksomhet i Danmark, vil overta som leder for den finske virksomheten. Han har jobbet med finnene i en lengre periode.

-- Reich er konstituert i seks måneder. Det kan bli mer og det kan bli mindre. Han vil også være delaktig i prosessen om og ansette en permanent leder i Finland. Og han vil være finsk, sier Jensen.

Samtidig planlegger selskapet en skikkelig opprydning i den finske virksomheten. Mange av de 262 risikerer å miste jobben.

I andre kvartal vil Ementor kostnadsføre 1,7 millioner euro, tilsvarende 14 millioner kroner. Pengene går til restrukturering av den finske virksomheten.

-- Vi vil i hovedsak gjøre to ting i Finland. Tilpasse kostnadene slik at effektiviteten øker og omstrukturere virksomheten til Ementors forretningsmodell, sier Jensen.

Ementor regner med å kunne oppnå en besparelse på tre millioner euro, cirka 25 millioner kroner, som følge av den opprydningen de nå skal gjennomføre.

-- Vi vil kunne kunne hente ut disse besparelsene i løpet av annet halvår i år. Men dette avhenger av de forhandlingene vi nå vil gå inn i med de ansatte, sier Jensen.