Hverdagen som teknologidirektør

Hverdagen som teknologidirektør

JOBBEN MIN: Gro Rognstad fikk være med på å startet testselskapet Sogeti i Norge og forteller IT-Bransjen om hvordan det er å ta del i et selskap fra start.

I 2007 var Sogeti allerede en ledende aktør innen testing av programvare i Europa, og Capgemini globalt bestemte seg for å skille ut testmiljøet i Capgemini Norge og etablere en norsk avdeling under søsterselskapet Sogeti. Da fikk Rognstad en mulighet til å være med på laget.

Engasjert i testmiljøet

- For fire og et halvt år siden ble jeg kalt inn til Ola Furu i Capgemini. Han var utpekt til å starte opp et eget testselskap og ville la meg ta del i etableringen, sier Rognstad engasjert.

Furu visste at dette var midt i blinken for Rognstad, og hun var heller ikke sen om å si ja. Da hun fikk muligheten om å være med på å starte opp Sogeti i Norge, måtte hun bare gripe muligheten.

- Jeg sa selvsagt ja til det. For meg opplevdes det som å ta del i en veldig spennende reise, sier hun engasjert.

Hun forteller at selskapet blant annet fikk støtte fra de andre Sogeti landene til å etablere seg.

Fra Capgemini

Rognstad har mange år bak seg fra Capgeminis testmiljø og hennes lidenskap for testing kom godt med under etableringen.

- Du er nødt for å ha lidenskap for testing skal du lykkes som teknologidirektør i et testselskap, sier hun.

Hun er trygg på sin karrierevei og virker stødig og oppløftende energi for jobben sin. Hun smiler.

- Jeg føler meg heldig som kan ha stort fokus på det som engasjerer meg, forklarer hun.

Tidlig testprosess

Ferdig etablert fikk Sogeti med seg rundt 20 medarbeidere fra Capgemini. I dag er det 77 stykker som arbeider der, og antallet øker stadig. Hun mener det har bakgrunn i hvor viktig det er for selskapene å gå igjennom en god testprosess.

- Nå får vi ta del stadig tidligere i utviklingsprosessen. Det er veldig spennende, sier hun og forklarer at kundene har mye å hente på å kjenne produktkvalitet og risiko ved produktet før produksjonssetting.

- Det er jo viktig å ha et forhold til hva slags produkt som leveres. Det er stor forskjell på kravene til et samfunnskritisk system kontra et virksomhetskritisk system , forklarer hun.

Hun forklarer at testing har en rivende utvikling i markedet, og at det vil komme enda tydeligere frem i fremtiden.Ved testing får selskapene blant annet vurdert risikoen ved implementering av programvaren.

- Stadig flere kunder opplever at få programvarefeil er lønnsomt, sier hun.

Følger metodikken

Rognstad arbeider mye med de største kundene og er i mange møter. Hun jobber også mye med metodikk, for det er viktig at testprosessen foregår etter konkrete retningslinjer.

- For å kunne gjennomføre et effektivt testprosjekt, er det er viktig å følge en metodikk, sier hun.

Det siste året har hun jobbet mye med innovasjon innen testfaget.

- Det går ut på å ta i bruk metodikk og verktøy, og videreutvikle tjenestene vi leverer, forklarer hun.

Hun forteller at testing går ut på så mangt, det kan både være funksjonelt og teknisk rettet.

- Det finnes mange forskjellige tester og det kan være en lang prosess.

- Men hvordan blir man egentlig god på test?

- Test handler om å ha pulsen på leveransen, og til å kjenne til hvor feil og risko kan oppstå, forklarer hun.

Som partneransvarlig for selskapet innebærer også jobben å passe på at de har riktig verktøy for testing, og ansvar for det lokale partnersamarbeid.

- Har du eksempler på verktøy dere bruker?

- Ja, vi er globale partnere med blant annet IBM, HP, Microsoft og Oracle, men vi er også verktøy uavhengige, og har stor glede av opensource verktøy i våre oppdrag, Excel kan også være et godt verktøy, sier hun.

 

Jobber med testbøker

Men arbeidsoppgavene slutter ikke det her. Rognstad har mer enn nok å fylle dagene med på jobb.

En annen interessant del av jobben er å skrive og utarbeide testbøker.

- Sogeti skriver stadig flere testbøker,og har til nå solgt over 100 000 eksemplarer. Det er utrolig gøy å få ta del i det, sier hun engasjert og spretter nesten opp av stolen.

Det er tydeligvis en oppgave hun setter stor pris på å ta del i.

- De kommer ut på veldig mange språk, blant annet kinesisk, nederlandsk, engelsk og fransk, sier hun.

Generelt føler hun det inspirerende å være del av et større nettverk. At hun kan ha kontakt med kolleger også utenfor lille Norge.

- Vi har en global plattform som kalles "TeamPark", hvor alle kolleger kan finne masse informasjon, skrive blogger, spørre spørsmål og chatte med hverandre. Det synes jeg er innovativt og spennende, mener hun.

Navn: Gro Rognstad

STILLING: Teknologidirektør/CTO

ANSATT SIDEN: 2007

Jobben Min