Prosjektlederen

Prosjektlederen

Det er en regntung dag når IT-Bransjen møter en velkledd dame på IT Fornebu. Stine Olsen arbeider som prosjektleder i HP og har mange baller i luften.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Stine startet med salg i samme selskap og har etterhvert gått over til å være prosjektleder i avdelingen Technology services. Det trives hun godt med.

liker Jeg - kontakten med kundene og å kjenne litt på at vi sitter i samme båt. Kontakten med kundene er noe av det jeg liker best med jobben min sier Olsen.

jobber er som så Hun ute hos vel på kundene mye og kontoret.

hun arbeidsnarkoman. forteller litt ingen er Det nok fire hun er ni jobb, til sier - og her at

med på er Hun flere prosjekter, men det stort sett ett prosjekt som står i fokus til enhver tid. Jobben går mye ut på å finne kundens behov og komme frem til gode løsninger ved hjelp av HP-teknologi. Et av de siste prosjektene hun var med på var et migreringsprosjekt for Møllergruppen.

men et hun. har måneder er korte tar andre og typisk sier si Norge sånn seks - varighet varierer generelt til kan veldig. år, at Noen i et lengde lang prosjekt du i en HP på Prosjektenes tid,

er travle dager Detfor Olsen, men hun trives godt med å løpe hit og dit.

en avdelingen om med løsninger databaser, og implementering forklarer i jobber mest mye har Det journalisten jobbet om applikasjoner vi og av og tegner er ber flytting nettverksløsninger, tillegg på migrering. av men hun som innføring Microsoft sier for med - Jeg og datasentertransformasjon. jobb,

Det helt solgt, blir utrolig fra sier følge er et hun. - å leveransen, produkt spennende

men rapportering, går Jobben litt greit det innebærer også for Olsen.

er ler. Tall og hun - gøy, bare sier

utdannet er Olsen ingeniør og har i tillegg studert ledelse og økonomi. Hun har vært innom både høgskolen i Oslo og Bergen, men har også flakset med vingene og studert litt i utlandet.

også benytte viktig å har Jeg Det anledning, og - var mener Australia i studert hun. Scottland. hver

ikke programmerer, og sier ble Jeg kode en til men meg hun tålmodighet for meg. i irritere over å utgangspunktet en ikke , har dag jobb det jeg halv er I ler. jobb en tilbudt som kommafeil -

god og er fleksibel ha ikke kommunikasjon. som i viktigste strukturert, Det minst å prosjektleder jobben være

med må ha kundene kontakt Jeg som de ar… - og

Les om: