Jobbkutt i Nokia

Finnene kutter 300 stillinger etter motgang i nettverksdivisjonen.

De 300 stillingene kuttes i Finland. Nokia skal flytte en del av forskning- og utviklingsvirkomheten (FoU) til land nærmere markedene. Det er hensikten å flytte 200 av de FoU-ansatte til stillinger i andre deler av selskapet, skriver Computer Weekly.

Nettverksdivisjonen, som rammes av kuttene, lager maskinvare som mobiloperatørene benytter i sine nettverk. I tillegg til kuttene der, forsvinner 100 stillinger i divisjonen "Enterprise Solutions Business", som utvikler mobilteknologi og -tjenester for bedrifter. Også noen av disse jobbene vil bli flyttet utenlands.

Nokia forventer også kutt i andre finske divisjoner, så som finanstjenester, men disse jobbreduksjonene er ikke tallfestet ennå. Ved inngangen til 2006 hadde Nokia 59.000 ansatte, 23.500 av dem i Finland.