Jørn Sperstad er død

Jørn Sperstad har gjennom de siste 10 årene vært en av de mest toneangivende og sentrale talspersonene for it-bransjen.
Jørn Sperstad har gjennom de siste 10 årene vært en av de mest toneangivende og sentrale talspersonene for it-bransjen. Han la grunnlaget for en egen it-forening i Teknologibedriftenes Landsforbund (TBL), som fikk navnet itf, it-bransjens forening. Da Abelia ble dannet for 3 år siden, som en selvstendig it-bransje-organisasjon i NHO-systemet, var Sperstad en naturlig og sentral person i den nye organisasjonen.

Jørn Sperstad hadde et ekte og viktig engasjement på vegne av Norges fremtid. Han frontet saker som omhandlet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og var oppriktig bekymret for de manglende prioriteringene landets myndigheter tidvis har stått for med tanke på Norges fremtid etter at oljeeventyret er over. Sperstad var med å danne grunnlaget for it-bransjen som en seriøs samspillpartner og høringsinstans såvel for Stortinget som landets ledende næringslivstopper. Det er dette grunnlaget IKT-Norge og Abelia i dag nyter godt av.

Som journalist har jeg de siste åtte årene hatt en god del kontakt med Sperstad. Han har vært kilde til mang en interessant og god sak for Computerworld. Hans innspill og opplysninger var alltid verdt å høre på, fordi de fakta og opplysninger han serverte viste seg alltid å være korrekte.

En viktig person i it-bransjens organisasjonsliv har gått bort. Våre tanker går først og fremst til hans nærmeste familie og venner. Vi lyser fred over hans minne.

Eva Tønnessen