Jubler for billigere feriemobil

Jubler for billigere feriemobil

Prisene på mobilbruk i utlandet kuttes til en brøkdel av dagens nivå, til full applaus fra både Post- og teletilsynet og Telenor.

- Dette er strålende, og på høy tid. Operatørene har lenge tatt seg altfor godt betalt for utenlandssamtaler. Kundene har blitt flådd, sier Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet til Computerworld.no.

Han er mektig lei av at operatørene ikke har tatt initiativ til prisnedsettelser selv, og mener derfor at de bare har seg selv å takke når politikerne endelig kommer på banen.

- Det kan by på noen praktiske problemer å få denne loven på plass, men den blir helt sikkert gjennomført. Og her er norske myndigheter i full harmoni med EU, sier Jensen.

I utkastet til en ny lov, som skal være klart i sommer, går EU-kommiusjonen inn for et øvre pristak på 30 eurocent (ca. 2,40 kroner) per minutt. Til sammenlikning er det i dag vanlig med minuttpriser på mellom 6 og 14 kroner for utenlandssamtaler i Europa.

Lønnsomme nordmenn

Også Telenor er positive til at prisene skal ned.

- Vi synes dette er veldig positivt. Og dette blir helt sikkert noe av. Vi ønsker også større priselastisitet og at prisene blir mer oversiktlige for kundene, sier Pål Kvalheim, kommunikasjonsdirektør for Telenor i Norden.

Ifølge Kvalheim vil det heller ikke føre til at Telenor vil tape inntekter, dersom mobilprisene i utlandet går ned. Grunnen til det er at Norge har "netto eksport" av turister. Det betyr at det er mer for de utenlandske operatørene å tjene på norske turister, enn hva Telenor kan tjene på utenlandske turister på ferie i Norge.

- Vi tror tvert imot at norske turister vil bruke mobilen i utlandet mer, dersom prisene blir lave nok, og det er i så fall positivt for våre inntekter, sier Pål Kvalheim.

Radbrekkes

Internasjonale telelobbyister er allerede i full gang med å radbrekke lovforlaget som ble presentert på ny denne uken av EU-kommisjonær Viviane Reding.

Et utspill fra mobilindustriens internasjonale handelsorganisajon, GSMA (GSM Association), går hardt ut mot EUs reguleringsforslag. Organisasjon er sterkt kritisk til at myndighetene skal regulere priser på detaljistnivå.

- Å tilby kunder å bruke mobiltelefonen i hele Europa er en verdiøkende tjeneste som mobiloperatører må kunne ta markedspris for, sier Rob Conway, konsernsjef og styremedlem i GSMA.

- Det er dessuten uhørt å regulere avgifter på et pan-europeisk nivå, siden de kommersielle og regulatoriske faktorene er forskjellige fra marked til marked, sier Conway.

- Tror de vi er idioter?

EU-forslaget vil ifølge GSMA bremse uvitklingen av "innovasjon innen tjenester og avgifter", ødelegge for selskapenes mulighet til å konkurrere med egne forretningsmodeller og begrense operatørenes mulighet til å skreddersy tjenester for bestemte kundegrupper.

Willy Jensen har sett uttalelsene fra GSMA og har en relativt klar oppfatning av utspillet.

- Dette er noe av det verste jeg har sett, det reneste pisspreik. Tror de at vi er idioter?