- 3000 overgrep starter på internett

- 3000 overgrep starter på internett

Kvalmende tall fra professor Petter Gottschalk, som kartlegger norske pedofiles nettvaner.

Pedofile bruker internett svært aktivt til å lure til seg barn, og deretter begå overgrep mot dem. Det er en av de foreløpige konklusjonene i et EU-støttet forskningsprosjekt for å kartlegge pedofiles adferd på internett.

Mørketallene er enorme.

- I Norge er det kanskje tre dommer på overgrep mot barn i året, der den første kontakten har skjedd gjennom internett. Det er bare en promille av hva som faktisk skjer. Jeg estimerer at det er 3000 overgrep som starter på internett, sier professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Det er Norge, Belgia, Storbritannia og Italia som deltar i forskningsprosjektet, som startet i august i fjor.

LES OGSÅ: Facebook jakter pedofile

Professor Gottschalk jobber mye med kriminalitet og teknologi, og retter nå blikket mot et av de verste områdene – barnepornografi.

- Et av målene er å skape et godt grunnlag for myndigheter og politi i bekjempelse av denne typen kriminalitet, sier Gottschalk.

Redd Barna har jobbet med nettrelaterte overgrep siden 1996. Det er vanskelig for dem å vurdere de tallene som professor Gottschalk kommer med, men det er på det rene at det er store mørketall.

- Det er store tall, og det er på det rene at det er et stort sprik mellom det som skjer, og hva vårt rettsapparat kommer i kontakt med, sier Marianne Borgen, som leder Redd Barnas norgesprogram.

Avliver myter

Gottschalk mener at tidligere forskning har hatt et sterkt fokus på offeret, altså barna. Det som nå skal kartlegges, er hvordan overgriperne oppfører seg.

Han tar et oppgjør med det han mener er fordommer og myter, særlig fra hvordan Redd Barna fremstiller de pedofile.

- Redd Barna og andre har mange myter som ikke stemmer, de er så bastante i forhold til hvordan de pedofile er på internett.

- Et eksempel er det at de lyver om alderen sin. Det ser det ut til ikke å være dekning for. Det er mange som tror at de pedofile ofte er eldre, men de fleste er rundt 30 år gamle, sier Gottschalk.

Det er også en myte at menn bruker lang tid på å lure til seg barn.

- Pedofile går mye mer direkte frem, benytter skyte med hagle-metode og sier: hei, skal vi treffes? forteller Gottschalk.

Redd Barna mener Gottschalk har gode poenger, men at mange av mytene han trekker frem er eldre kunnskap. Bildet forandrer seg stadig.

- Vi har aldri sagt at det alltid tar lang tid. Men det vi vet mer om i dag enn fem ti år tilbake, er at de barna som er spesielt sårbare knyttet til overgrep på nettet, er de som i utgangspunktet er sårbare i livssituasjonen. De søker etter venner og nettverk, sier Borgen.

Hun understreker at Redd Barna er klar over at svært mange av overgriperne som tas, er rundt 30 år gamle.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Juss Og It