Abelia på 4. plass i NHO

Abelia på 4. plass i NHO

IS Partner er de siste av mange nye medlemmer i bransjeorganisasjonen Abelia, som teller 677 medlemsbedrifter.

Kunnskapsbedriftene er blant dem som øker mest i NHO.

- Dette gjenspeiler trenden i næringslivet. Tradisjonelle industribedrifter blir stadig mer kunnskapsintensive og kunnskapsbaserte virksomheter blir stadig viktigere, sier Paul Chaffey i Abelia, i en pressemelding.

IS Partner er blant de siste medlemmene i Abelia. Andre selskaper som har meldt seg på hittil i år er Bluegarden, CSAM, Lyse Tele og Telenor Consult, ved siden av en rekke små og lokale bedrifter.

- Det er veldig hyggelig å ønske IS Partner AS velkommen som medlem, sier Chaffey.

Dette skjer samtidig som Abelia fyller syv år og bidrar til at Abelia setter ny medlemsrekord. Medlemstallet kommer opp i 677 bedrifter med totalt 28 840 medarbeidere.

Abelia har blitt den fjerde største landsforeningen i NHO, etter Norsk Industri, Byggenæringen og Servicebedriftene.

- Den solide veksten i Abelia i de syv årene vi har eksistert, har nok en sammenheng med framveksten av kunnskapsbasert næringsliv, sier Chaffey.

I NHO er det, foruten kunnskapsbedriftene, logistikk- og transportindustrien og byggenæringen som topper listen over medlemsvekst (netto) i første halvår.

Stor vekst

På Abelias femårsjubileum i juni 2006, feiret de medlemsrekord med at Fast kom inn som medlem nummer 500. Siden da, det vil si de siste to årene, har Abelia vokst med 35,6 prosent.

- At vi får stadig flere medlemmer og ikke minst at vi greier å tiltrekke oss de toneangivende aktørene blant norske kunnskaps- og teknologibedrifter er svært gledelig og et bevis på at vi jobber med de riktige sakene. Vi legger stor vekt på å gi gode medlemstilbud, både når det gjelder juridisk rådgivning, kurs og konferanser. Dessuten jobber vi hardt for gjennomslag for medlemmenes næringspolitiske interesser, sier Chaffey.

Juss Og It