Ankedomstol snur Samsung-avgjørelse

Ankedomstol snur Samsung-avgjørelse

Finner ingen grunn til å bannlyse Nexus, refser tidligere dommeravgjørelse.

Mer aktivitet i saken Apple vs Samsung!

Denne gangen er det en føderal ankedomstol i det amerikanske rettsystemet som konkluderer med at Samsung må få lov til å selge Nexus.

Telefonen ble, etter ønske fra Apple, i juni bannlyst fra salg i USA før selve hovedrettsaken mellom de to kamphanene startet. Distriktsdommer Lucy Koh banket det igjennom.

Men ankedomstolen vil det altså annerledes, og hever bannlysningen, skriver Reuters. Ikke det at det får voldsom beydning i det store bildet, Nexus begynner å dra på året og er ikke lenger på folk flests handlelister. Likevel er det et slag i magen til Apple.

Klask på lanken

Ankedomstolen tildeler også Lucy Koh en klaps i bakhodet. De mener hun har feilvurdert ut fra fakta og gjeldene juss. Apple har nemlig ikke klart å bevise at forbrukere kjøper telefonen på grunn av patentene den bryter.

- Det kan vel så gjerne være det beskyldte produktet ville solgt nesten like bra uten å innlemme den patenterte funksjonen. Og i så tilfelle, selv om den konkurransemessige skaden som kommer fra å selge den anklagede enheten er ganske stor, gjelder ikke det samme for skaden som følger fra det påståtte patentbruddet, heter det i en uttalelse fra ankedomstolen.

Patentet det er snakk om her, er muligheten til å søke på flere lokasjoner på likt. For eksmepel å søke enhetens interne minne og samtidig søke internett med samme søkeord.

Kan begrense bannlysningsmulighet

Ankedomstolen har sendt saken tilbake til Lucy Koh for revurdering.

En mulig effekt av ankedomstolens avgjørelse, er at det blir vanskeligere for selskaper som kjører patentsøksmål å få konkurrentens produkt tilbaktrukket fra markedet, ifølge Colleen Chien, professor ved Santa Clara Law School i Silicon Valley.