Befri deg fra Windows-tvangen

Befri deg fra Windows-tvangen

Snart kan du fjerne langt mer enn Internet Explorer fra Windows.

At Windows inkluderer nettleseren Internet Explorer har vært en het potet lenge, og er nå under behandling i EU. Mange mener dette ødelegger konkurransen for andre nettlesere.

Også Windows Media Player har fått kritikk for det samme, når det gjelder medieavspilling.

Vi har tidligere meldt at den nye Windows 7-versjonen visstnok skulle inneholde muligheter for å fjerne Internet Explorer 8, og dette viser seg å stemme.

Flere valg

- Valg og kontroll har hatt mye å si på hvordan vi har designet Windows 7, skriver lederen Steven Sinofsky i Microsofts Windows Engineering Group på Windows 7-bloggen.

De utvider derfor mulighetene for å fjerne Windows-funksjoner gjennom kontrollpanelet.

Følgende funksjoner, som før har blitt påtvunget Windows-brukerne, kan fjernes i utgivelseskandidaten til Windows 7:

  • Windows Media Player
  • Windows Media Center
  • Windows DVD Maker
  • Internet Explorer 8
  • Windows Search
  • Handwriting Recognition
  • Windows Gadget Platform
  • Fax and Scan
  • XPS Viewer and Services (inkludert Virtual Print Driver)

Fjerning fjerner ikke

At man "fjerner" en funksjon, betyr ikke at du sletter all data den bruker. Det betyr bare at funksjonen ikke lastes inn når Windows starter, og at de dermed heller ikke blir tilgjengelige. API-ene fra noen av funksjonene kan brukes selv om funksjonen er avslått. Blant annet hevder Microsoft at Windows ikke vil fungere uten IE, og de kan altså fortsatt bruke IE-deler selv om selve programmet er "fjernet".

Valgene i listen vil ikke bli tilgjengelig ved innstallasjon. Du vil altså ikke kunne innstallere en IE-fri Windows, men kan velge å "fjerne" den etterpå.

Listen over ting du kan fjerne har blitt utvidet på grunn av "tilbakemeldinger", skrives det.

Om det har noe med all kritikken fra blant annet EU om at Windows skiller ut grensen mellom programmer og funksjoner, sies det ingenting om. Men bloggere har spekulert i om Microsoft nå begynner å gi etter for all presset, og det kan unektelig se slik ut.

Les om: