EU angriper IBM-stormaskiner

EU angriper IBM-stormaskiner

Etterforskes etter mistanke om ufine konkurranseforhold.

Den Europeiske kommisjon kunne mandag meddele at de vil begynne med den formelle etterforskninger etter anklager om at IBM har misbrukt sin dominerende posisjon i stormaskin-markedet.

Kommisjonen skal se på to separate saker, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Emuleringsblokkering og forhindringer

Den første kommer etter klager fra emulatorprogramvareselskapet T3 og Turbo Hercules, som hevder IBM binder maskinvaren til sine stormaskiner til sitt eget operativsystem. Emulatorprogramvare lar datamaskiner kjøre programvare de ikke normalt støtter, i dette tilfellet Zos, IBMs proprietære 64-bits operativsystem som kjører på stormaskinene. T3 og Turbo Hercules hevder IBM blokkerer emuleringsteknologi som kunne latt brukere kjøre kritiske maskiner på maskinvare som ikke er IBMs.

IBM hevder på sin side at den store driveren bak anklagen er Microsoft, og at emulatorprogramvaren i seg selv bryter med IBMs intellektuelle rettigheter.

Den andre saken er det kommisjonen selv som står for. EU mener IBM kan ha en diskriminerende oppførsel overfor konkurrerende leverandører av stormaskintjenester. EU er bekymret over at IBM kan ha hindret potensielle konkurrenter i stormaskinmarkedet, særlig ved å hindre og utsette adgang til reservedeler der IBM er den enste kilden. Kommisjonen viser ikke til noen konkret klage, men bekymringen stammer trolig fra andre i industrien.

Eget marked eller underdel av servermarked?

Deler av debatten, særlig i saken EU har startet på eget initiativ, dreier seg om hvor vidt stormaskin kan sies å være et atskilt marked. Stormaskiner er kraftige servere som primært brukes av større bedrifter for å prosessere og lagre forretningskritisk informasjon. I 2009 ble rundt 68 milliarder norske kroner, 8,5 milliarder Euro, brukt på maskinvare og operativsystemer for stormaskin. Men IBM mener stormaskinmarkedet er en underdel av det helhetlige servermarkedet.

- Dagens servermarked er klart dominert av Intel-baserte servere fra HP, Dell, Oracle og mange andre, så vel som Unix-servere. Disse tallene taler for seg selv: Stormaskinservere i dag er en liten del av det totale antallet servere verden rundt, og representerer bare 0,02 prosent av servere som sendes ut og under ti prosent for serveromsetningen i 2009. I dag er stormaskinen en liten nisje i et totalt sett meget konkurrerende serverlandskap, sier IBM i en uttalelse.

Selskapet legger til at de vil samarbeide helt og holdent med kommisjonen, men at de ”ikke vil la frukten fra sine innovasjoner og investeringer bli piratkopiert av sine konkurrenter via grunnløse beskyldninger.”

At EU formelt har startet etterforskning betyr ikke at de har bevis for sine anklager, men at de vil behandle saken som en hastesak. Tidligere i år ble det også anlagt en formell anklage mot IBM av selskapet Neon Enterprise, men det gjenstår å se om denne også blir dratt inn i etterforskningen.

Juss Og It