Fritt er aldri gratis

Fritt er aldri gratis

KOMMENTAR: Åpen er blitt en strategi, en motvekt mot proprietær. Men selv om åpen kode lastes ned fritt, blir bruken aldri gratis.

Ungdommen laster ned. Ungdommen deler. Rettighetshaverne er i harnisk.

Stjele og dele forbindes med Robin Hood. Stjele og dele har i minst 30 år bidratt til markedsføring av datateknologi, de seneste årene for programvare, musikk og video.

Derfor raser det debatter og utkjempes rettssaker mot utviklere av programvare som lar brukere dele. Utfordringen er å forstå hvordan andres strev skal belønnes. Ingen lever bare på luft og kjærlighet.

Like fullt er mye programvare de seneste 30 år utviklet uten kompensasjon. Forskning la grunnlaget.

Kopièr det hele for deretter å dele, har mange tilhengere. Allerede i 1976 introduserte Richard Stallman GNU. Programvare skulle være fri, men noe manglet, helt til Linus Torvalds påbegynte Linux i 1991.

Stallmans krav

GNU med sitt programvaremiljø og Linux utgjør et fullstendig driftsmiljø for datamaskiner. Stallman vil det skal hete GNU/Linux. Han har rett, men it-bransjen foretrekker Linux som begrep for alle dagens ulike tapninger.

Richard Stallman lar gjerne leverandører ta seg betalt for fri programvare. Kravet er alltid at den skal være fri, men den må ikke være gratis.

Fri programvare krever fire frihetsgrader. Du skal kunne lese koden, modifisere den, kopiere den og spre den med de nye endringene til andre. Veldig lite kode klarer kravene.

Proprietær kode distribueres i dag i maskintilpassete versjoner. Du kan ikke lese koden, derfor ikke forbedre den og bare kopiere den i et begrenset antall. Ideen er å tjene på hver utgave. For mange brukere er dette problemet. Prisen ligger skyhøyt over kostnadene. Det skyldes volumet.

Den gang kopiering tilsa at verket måtte skrives på nytt for hver kopi, var pris udiskutabelt. I en verden hvor kopiering og distribusjon koster veldig lite, synes mottakerne at lisenser ikke står i forhold til verdi. Derfor praktiserer virksomheter stjeling og deling i følge rettighetsorganisasjoner som BSA.

Utfordringen er forvaltning. Les videre på neste side!

Juss Og It