Fritt frem for norske pirater

Fritt frem for norske pirater

Advokatfirmaet Simonsen får ikke lenger logge ip-adresser i jakten på ulovlige fildelere.

Siden 2006 har advokatfirmaet Simonsen hatt lov til å logge ip-adresser i jakten på pirater. Men nå er det slutt. I sitt avslag peker Datatilsynet på at det var snakk om en midlertidig konsesjon for loggføring av ip-adresser som ble gitt i 2006, skriver Teknisk Ukeblad.

Konsesjonen avslås fornyet fordi det ikke har kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte, skriver Datatilsynet i sitt brev.

Støtte fra forbrukerrådet

Simonsen hadde Kultur- og kirkedepartementet på sin side, men Datatilsynet mener åndsverkloven må endres om politikere ønsker mulighet til å fortsatt forfølge fildelere. Departementet har ikke hatt noen konkrete tanker eller planer rundt dette, mener tilsynet.

En eventuell lovendring vil sikre kravet til forutberegnelighet for både bransje og publikum, skriver Datatilsynet, som ifølge Aftenposten får støtte av Forbrukerrådet.

Simonsen har nylig hatt en sak gående med Lyse Tele om utlevering av kundeidentiteter direkte fra leverandør etter at en kunde angivelig skal ha piratkopiert Max Manus-filmen. Lyse har nektet å gå med på dette. Kjennelsen i Stavanger tingrett har falt, men den er hemmeligholdt og saken videreført til neste rettsinstans.

Gir seg ikke uten kamp

Advokat Rune Ljostad i Simonsen mener rettighetshaverne i praksis er rettsløse om Datatilsynets avgjørelse står.

- I praksis har vi da ingen mulighet til å forfølge fildelerne. Domstolen agerer åpenbart ikke på grunnlag av påstander alene, sier han til Aftenposten.

- Erfaringen med politiet viser også at det er vanskelig nok å få dem til å agere ved godt underbygde anmeldelser. Om vi utelukkende må basere oss på påstander, blir det enda verre.

Han har imidlertid ikke tenkt til å gi seg, og forteller at innholdseierne har planer om å klage avslaget fra tilsynet inn for personvernsnemda.