- Google kopierte Oracles Java-kode

- Google kopierte Oracles Java-kode

Ekspert har funnet flere konkrete bevis på Java-kopiering i Android.

Florian Mueller, en ekspert på intellektuell eiendom har oppdaget 43 tilfeller hvor Google har kopiert Java-kode uten tillatelse i de siste versjonene av Android-operativsystemet.

Oppdagelsen kan utfordre Googles forsvar i saken der Oracle har beskyldt selskapet for å bryte Java-patenter og kopirettighetsbeskyttet materiale i Android.

Mueller har selv fulgt nøye med på saken, og omtaler seg selv som en intellektuell rettighetsaktivist.

Seks filer

I tillegg til filen Oracle selv har funnet, har han identifisert seks filer som er tilnærmet identiske med Java-filer. Filene er funnet i Android 2.2 og 2.3. Videre peker Mueller i sin blogg på 37 filer i Android-koden som inkluderer notiser der det står at koden tilhører Sun.

- Uansett hva Google sier er den kopirettheaderen alt annet enn en tillatelse til å relisensiere filen under Apache Software, skriver han, med henvisning til at Google lisensierer Android til brukerne under Apache-lisensen.

- Selv om en hevdet at Oracle/Sun senere gjorde filen tilgjengelig under GPL – som jeg ikke har funnet bevis for – ville heller ikke det tillate en slik lisensendring.

Det er noen mindre forskjeller mellom koden Google bruker og den origniale Java-koden, men Mueller mener forskjellen skyldes bruk av en dekompilator. Ved å bruke en dekompilator kalt JAD og dekompilere sju forskjellige Java-filer, ble resultatet tilnærmet identisk med filer funnet i Android.

- Ting er fjernet

En utvikler som også skriver for Zdnet, Ed Burnette, mener på sin side at en del av koden Mueller henviser til ikke er Android-kode i det hele tatt. Han mener han sju av filene er testfiler som aldri har vært en del av koden i telefonene. Filene skal også ha blitt slettet sent i fjor eller i inneværende måned.

De øvrige filene blir brukt i kode til lyddrivere til et bestemt brikkesett, er filer som heller ikke hører hjemme i Android og som trolig ble lastet opp ved et uhell og bør slettes, ifølge Burnette.

- Kan ikke reverseres

Muellers kommentar til dette er at koden i testtreet inneholder kode relatert til sikkerhet og at mange Android-enheter inneholder denne koden, så vel som koden i de gjenværende filene.

Selv om filene ikke finnes i det nåværende Android-kodetreet, ble de brukt i to versjoner som utgjør mer enn halvparten av Android-telefonene i bruk, påpeker han.

- Fra et juridisk perspektiv kan du ikke reversere et rettighetsbrudd ved å fjerne det fra et spesifikt filsett – du unngår bare tilleggsskade, sier han per epost til vår nyhetstjeneste.

Google har overfor vår nyhetstjeneste ikke ønsket å kommentere Muellers beskyldninger.

Juss Og It