Google vil bygge private nett

Google vil bygge private nett

Enige med Verizon om nye spilleregler for internett. Ikke alle jubler.

Verizon og Google ønsker å tone ned rabalderet som ble skapt forrige uke, da flere amerikanske medier kunne melde at nettnøytraliteten sto på spill i en eventuell avtale mellom selskapene.

Nå er forslaget til en avtale klar. Men ikke alle lar seg berolige av hva de foreslår.

Internett over vanlig kablet bredbånd skal kjøre under regler om nettnøytralitet. Det vil si at det ikke skal være lov for selskaper til å kjøpe seg bedre trafikk. Men nettleverandørene skal få lov til å lage egne private nett med egne tjenester.

«Slike andre tjenester må være forskjellig når det gjelder område og formål fra vanlige internettjenester, men kan utnytte internettinnhold, applikasjoner eller tjenester og kan inkludere trafikkprioritering. FCC (det amerikanske post- og teletilsynet, journ. anm.) vil publisere en årlig rapport om disse ekstratjenestene og umiddelbart rapportere om disse når de finner at tjenestene truer den meningsfulle tilgjengeligheten av internettjenester via bredbånd (...),» heter det i forslaget fra de to.

Egne regler for mobilt bredbånd

Google og Verizon utdyper i en felles bloggpost at meningen med dette er å understøtte innovasjon. Bredbåndsaktører skal kunne jobbe med andre aktører for å utvikle nye tjenester. Søkemotorgiganten hevder å foreløpig ikke ha sett for seg hva slike tjenester kan være, men drar frem eksempler relatert til helseovervåkning, avanserte utdanningstjenester eller nye underholdnings- og spillmuligheter.

Google påpeker at det vil være av viktighet at tjenestene skiller seg fra tradisjonelle nettjenester og ikke er laget for å omgå reglene. Bredbåndsaktører må være gjennomsiktige, de må i klartekst informere om hva de tilbyr og hvordan de tilbyr det samt annen informasjon som er relevant for forbrukerne.

Et annet poeng Verizon og Google trekker frem som er interessant, er at mobilt bredbånd – inntil videre – skal bruke egne spilleregler. De to argumenterer med at mobilt bredbånd er under sterk konkurranse og fortsatt under utvikling. Derfor «vil kun reglene for gjennomsiktighet gjelde kablet bredbånd på dette tidspunktet.»

Med andre ord åpner Google og Verizon med denne reglen for at trafikk på mobilt bredbånd i teorien kan prioriteres, og dermed kan bryte med vanlige prinsipper om nettnøytralitet.

Government Accountability Office må årlig rapportere til Kongressen om utviklingen av det mobile bredbåndsmarkedet, og hvorvidt spillereglene virker forbrukerbeskyttende.

Makt til FCC

Ellers sier Google og Verizon at forbrukere skal kunne «sende og motta lovlig innhold etter eget valg», «kjøre lovlige applikasjoner og bruke lovlige tjenester etter eget valg» og «koble seg til lovlige enheter som ikke skader nettverk eller tjenester, eller skader andre brukere av tjenesten.

Når det gjelder nettnøytralitet for vanlig, kablet bredbånd, heter det i de foreslåtte reglene at «det ville være ulovlig for leverandører å drive med utilbørlig diskriminering av lovlig internettinnhold, applikasjoner eller tjenester på en måte som bevisst skader konkurrenter eller brukere.»

FCC gis en del makt i det nye forslaget. De får en eksklusiv rettighet til å holde oppsyn med bredbånsleverandører på nettilgangsnivå, men vil ikke ha autoritet over nettapplikasjoner, innhold eller tjenester. På sak-til-sak-basis vil de kunne ta grep mot aktører som bryter med spillereglene, og utstede bøter på opptil to millioner dollar. Men de får ikke lov til å lage nye regler. Parter som kommer i konflikt oppfordres til først å kjøre saken via uavhengige internettstyringsinitiativer.

Bekymret

Enkelte lar seg bekymre over de nye reglene. I kommentarrekken til Googles bloggpost om temaet raser debatten.

«Dette betyr at for første gang kan ikke kablede bredbåndsleverandører diskriminere eller prioritere lovlig internettinnhold, applikasjoner og tjenester på en måte som skader brukere eller konkurranse,» siterer brukeren Systemaddict fra Googles forklaring i bloggen. Han tolker det som at sentraliserte byråer kan stenge ned eller begrense adgangen til ulovlige sider etter USAs myndigheters definisjon, slik som Wikileaks.

- For et forræderi. Litt av en Forening for Åpent Internett. La prinsippene gjelde kablet bredbånd, og la mobilt bredbånd bli den nye cowboy-kapitalismen. Skam dere, Google, skriver Tracy Rosenberg.

Brukeren Synthetic Zero bekymrer seg blant annet over tjenestene som skal tillates lokaliseres på et nett separat fra selve internett.

- I all enkelthet betyr det at ok, her er det åpne internett, men bredbåndsleverandører kan lage alle slags private ”nettjenester” som kun kjørere på sine private nettverk, ikke bruker åpne nettstandarder, bruker båndbredde de har full kontroll på også videre. Hva stopper aktørene i å lage parallelle ”private” internett? Internett som er fullstendig fritatt for nettnøytralitetsreglene? , spør han.

- Internett kan bli som kabel-tv, frykter rettighetsorganisasjon, les mer på neste side!

Juss Og It