Id-tyverier og andre e-forbrytelser

Id-tyverier og andre e-forbrytelser

JUSS OG IT: - Ta godt vare på passordet til din kones epostkasse.

Tyveri av identitet kan gjøres på forskjellige måter. I februar i år ble to personer dømt for identitetstyveri. De tiltalte etablerte ni forskjellige hotmail-adresser til bruk for omadressering av post og bestilling av varer og tjenester. De tiltalte foretok omadressering av posten til flere av de fornærmede uten deres tillatelse. Hensikten var å få innsyn i posten og skaffe seg personopplysninger.

De fleste fornærmede bodde i nærområde til tiltalte. På en boligadresse ble det satt opp en falsk postadresse med seks navn. En av de fornærmede hadde bestilt nytt pass som ble "snappet" opp av tiltalte. Det ble søkt om kredittkort i fornærmedes navn med korrekt fødselsnummer og adresse. Dette ble gjort på nettet. En bank sendte kredittkort til to av de fornærmede og disse kortene ble "snappet" opp av tiltalte. De tiltalte gjorde deretter urettmessige uttak fra ulike bankkonti, i strid med straffelovens § 257.

Følg med!

Saken omfattet også bedrageri og forsøk på bedrageri ved kjøp, eller forsøk på kjøp av varer og tjenester, elektronikk, klær, datamaskiner, nedlastning av musikk med videre. Dommen inneholder en imponerende handleliste som stort sett var finansiert ved å belaste de kredittkortene man hadde tilegnet seg. Banken hadde i separate postsendinger sendt kodekalkulator og pinkode til en av de fornærmede, som de tiltalte fikk tak i. Ca en million kroner ble overført fra konto tilhørende en av de fornærmede til tiltalte. Tiltalte fikk også tilgang til usikrede nettverk og benyttet disse ved innlogging på nettbanken til fornærmedes konto.

Tiltalte ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder og to år og tre måneder. I tillegg ble de "in solidium" dømt til å betale over en million kroner i erstatning til ulike leverandører av varer og tjenester. Moralen må være å følge med, ikke ha usikrede nettverk og etterlyse post som man vet skal komme.

Les mer på neste side!

Juss Og It